Bachelor i internasjonale studier med historie

Hvilken betydning har historiske begivenheter for vår tid? Studiet gir deg muligheten til å lære om internasjonale utviklingstrekk og maktforhold, og du får innsikt i hvordan du med egne undersøkelser kan belyse viktige spørsmål.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Bachelor i internasjonale studier med historie setter deg i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra freden i Westfalen i 1648 og til vår egen tid. I studieløpet vil du lære om hvorfor verden har blitt sånn som den er, og hva slags maktforhold som er de dominerende. Dessuten vil du tilegne deg de nødvendige evnene for å analysere dagsaktuelle saker og utviklingstrekk. Vi anvender flere ulike tilnærminger og metoder, hentet fra fag som statsvitenskap, historie, økonomi, filosofi og juss.

Som student ved dette studiet lærer du deg å stille og forholde deg til viktige spørsmål. Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige? Hvorfor blir det krig, og hva er vilkårene for fred? Kan ikke-statlige organisasjoner som Amnesty eller Røde Kors forandre verden til det bedre? Hvilken betydning har mediene for internasjonale forhold? Hvordan utfordres den moderne nasjonalstaten av fenomen som terrorisme, multinasjonale selskaper eller innvandring? På hvilke måter kan hendelser som Brexit og valget av Donald Trump til amerikansk president forstås?

Ved fullført grad vil du ha lært å systematisk vurdere mulige svar på slike spørsmål - og belyse dem selv gjennom egne undersøkelser. Dette gir kunnskaper og analytiske evner som er et godt utgangspunkt for videre studier og fremtidig deltakelse i et internasjonalisert arbeidsliv.

Jobbmuligheter

Arbeidslivet trenger unge mennesker med analytiske evner, både med hensyn til å bruke eksisterende kunnskap og til å sette seg raskt inn i nye saksfelt. Du må vite hva som er troverdige kunnskapskilder, hvordan du kan nyttiggjøre deg slike kilder og skille viktige poeng fra uvesentligheter. Bachelor i internasjonale studier med historie gir deg de nødvendige kunnskapene og analytiske redskapene.

Dette studiet åpner for mange ulike veier inn i yrkeslivet. Enkelte sikter seg inn mot arbeid i høyere utdanning og forskning. Noen bygger videre på kompetansen til å bli journalister eller annet arbeid i mediebransjen. Mange begynner å jobbe i det offentlige eller i private organisasjoner, nasjonalt eller internasjonalt.

Praktisk informasjon

Vi arrangerer en studietur til utlandet i andre studieår. De siste årene har turen gått til Israel/Palestina og nå Balkan/Kosovo. Studieturen legges til konfliktområder eller andre steder som har relevans for studiets innhold. Dette gir mulighet til å lære om ulike konflikter mens man er i området. Det gir anledning til å høre hvordan enkeltpersoner, politikere og representanter for sivilt samfunn samt diplomater og representanter for det internasjonale samfunnet vurderer konflikten og lever med den til daglig.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Du kan ta et valgfritt semester i utlandet i 4. semester. Du kan studere EU-systemet (University of Antwerpen), humanitære intervensjoner, valgoppdrag (Masaryk University, ESPOL) eller spesifikke kulturer (Asia, Tyrkia). Vurderer du karriere i UD kan du søke Masaryk University i Tsjekkia eller ESPOL i Frankrike, der du kan ta emner om diplomati. Hvis du ønsker andre spesialiseringer, gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter. Regelen er: jo mer eksotiske land, jo mer spesifikke emnetilbud.  

Les hva studentene våre mener

  • Gutt som sitter med en flytevest i armene. - Erfaringene fra Scandinavian Star formet meg 18. mai 2021 14:23

    14 år gammel overlevde Vidar Skillingsås den største uløste drapssaken i Skandinavia i nyere tid. Studiene ved HINN har vært med på å sette mordbrannen inn i et globalt perspektiv.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10.

{{name}}
Studieprogramansvarlig