Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Idretten trenger kompetente trenere, og studiet passer spesielt for deg som vil jobbe med læring og prestasjonsutvikling. Utdanningen er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet er rettet mot deg som er spesielt interessert i idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av prestasjoner i toppidretten.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett. Du får dermed praksis som trener i din idrett gjennom tre år.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis. Det tilbys i samarbeid med flere særforbund, og er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund (NIF). Dette unike samarbeidet fører til at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa.

Jobbmuligheter

Samfunnet har behov for idrettsledere og trenere med god kompetanse innen trening og tilrettelegging av idrett for mennesker i alle aldre. Fullført treårig studium gir rett til tittelen bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, og kvalifiserer blant annet for oppgaver som:

  • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten

Det er også mulig å arbeide som:

  • Trenerutvikler eller trenerveileder
  • Idrettskonsulent
  • Idrettspedagog
  • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett/skoler med toppidrettsfag
  • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité og særforbundene
  • Sportslig og daglig leder

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les om attester og erklæringer her

Søkere med fullført og bestått årsstudium i idrett kan søke opptak til 2.studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Trenerpraksis er knyttet til de tre første nivåene i Trenerløypa og gjennomføres i idrettsklubb:

  • Trenerpraksis første studieår er knyttet til Trener 1 og er på minimum 45 timer
  • Trenerpraksis andre studieår er knyttet til Trener 2 og er på minimum 90 timer
  • Trenerpraksis tredje studieår er knyttet til Trener 3 og er på minimum 90 timer

Utveksling

Vil du få et innblikk i idrett og treningslære i andre land? Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet. Studiet er tilrettelagt for utvekslingsopphold i 4. semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold er en opplevelse for livet, i tillegg til at det gir faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Fullført og bestått studium kan også gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i folkehelsevitenskap, master i treningsfysiologi og master i kroppsøving og idrettsfag.

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Studieveileder

Studieprogramansvarlig