Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid

Ønsker du å øke din kompetanse om trenerrollen? Da er dette studiet en unik mulighet for deg, i kombinasjon med trenerjobb eller karriere som utøver. Studiet er nettbasert.

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Utdanningen retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten. Studiet er tilpasset de som ønsker å ta en ren trenerutdanning og ikke en generell idrettsutdanning.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år, og kjennetegnes av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Dette gjør det spesielt egnet for trenere og/eller utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere heltid på studiestedet.  

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis, og gir studentene forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studiet gir trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund.

Det kreves stor grad av selvstendighet og modenhet, samt grunnleggende datakunnskap for å gjennomføre studiet. Det forventes en arbeidsinnsats på ca. 30 timer per uke gjennom fire år for å fullføre bachelorprogrammet. Tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er viktige prinsipp for undervisningen og trenerpraksis vies mye oppmerksomhet i studieløpet. 

Jobbmuligheter

Fullført studium gir en bred plattform for mange ulike jobber innen idretten og rett til tittelen bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen. Studiet gir ulik kvalifisering innenfor trenerløypa etter hvilken idrett man spesialiserer seg innenfor.

 Studiet kvalifiserer til:

  • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten

Andre karrieremuligheter kan være:

  • Trenerutvikler eller trenerveileder
  • Idrettskonsulent
  • Idrettspedagog
  • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett / skoler med toppidrettsfag
  • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og særforbundene
  • Sportslig- og daglig leder

Enkelte av disse karrieremulighetene kan innebære at man må ta ytterligere utdanning. 

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre høgskoler og universiteter i inn og utland.

Om samlingene

Studiet krever at du er på samling én gang hvert semester. Samlingen er enten fysisk eller digital, og varierer i tidspunkt fra semester til semester. Annen undervisning gjennomføres digitalt. 

Samlinger studieåret 2022/2023:

Samling høst: uke 42, 19.-21. oktober

Samling vår: uke 12, 20.-21. mars

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere praksistilknytning i studietiden med signert praksiskontrakt med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav: praksisavtale og attester

Praksiskontrakt som skal lastes opp i søknaden din finner du her:

Kontrakt bokmål

Kontrakt nynorsk

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din. Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 43,8
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er gjennomgående i alle fire år av studiet og gjennomføres i en idrettsklubb i studentens lokalmiljø.

Avtale om gjennomføring av praksis i lokal klubb må vedlegges søknad om opptak til studiet.

Kontrakt med praksisklubb er et opptakskrav. Les mer under punktet «Spesielle opptakskrav – praksisavtale».

Trenerpraksis er relatert til studentens fordypningsidrett og er knyttet til de første nivåene i trenerløypa.

Praksis 1. studieår består av minimum 45 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 1.

Praksis 2. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 2.

Praksis 3. og 4. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 3.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet søker å tilrettelegge for studieopphold i utlandet. Studiet har generelle samarbeidsavtaler om utveksling med et utvalg internasjonale universiteter.

Utveksling må inngå som en del av den faglige virksomheten og kan ha ulik varighet. Alle utenlandsopphold må godkjennes av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested hvis du har spørsmål.

Videre utdanningsmuligheter

Tar du praktisk-pedagogisk utdanning etter fullført studium blir du kvalifisert for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer. 

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i kroppsøving og idrettsfag, master i treningsfysiologi og master i folkehelsevitenskap

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Magnhild Medgard Skår
Studieprogramansvarlig

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Studieveileder