Bachelor i bærekraftsøkonomi

Bærekraft er framtiden, men det innebærer mer enn kun miljøforståelse. Vil du bli en økonom som hjelper organisasjoner til å nå målene sine samtidig som de gjør verden til et bedre sted, er dette studiet for deg. 

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
3 år
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studium for deg som ønsker å bygge en solid kompetanse innen økonomi, administrasjon og ledelse. Du får bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Målet er å utdanne framtidige konsulenter, rådgivere og ledere i virksomheter som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. For å bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Dette sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Gjennom emner innen etikk, samfunnsansvar, miljøpsykologi, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjonsprosesser for bærekraft, bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, virksomhetsstyring for bærekraft og miljø- og ressursøkonomi får du som student spesialisert kompetanse innen bærekraft. Mange av emnene er utviklet spesielt for dette studietilbudet. 

Studiet passer for personer med ulike bakgrunner og fremtidsplaner. Bachelor i bærekraftsøkonomi er relevant både for studenter uten tidligere erfaring med høyere utdanning, og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker faglig påfyll. Fullført bachelorgrad i bærekraftsøkonomi kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger.

Tidligere Hedmark fylkeskommune ( fra 01.01.2020 slått sammen med Oppland fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune) kommunene i Kongsvingerregionen og Sparebankstiftelsen Hedmark har gitt betydelige økonomiske bidrag til utviklingen og etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.  

Jobbmuligheter

Bachelor i bærekraftsøkonomi kvalifiserer til alle jobber som en vanlig bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til. Med andre ord, jobber som for eksempel prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder. I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar, som gjør at man er spesielt egnet til å jobbe som bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

Praktisk informasjon om samlinger

Studiet har samlingsbasert undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Undervisningssamlingene er av 2-3 dagers varighet, og det er undervisning omtrent hver uke gjennom hele semesteret. Det forventes generelt at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger. I noen av emnene er det obligatorisk frammøte på samlingene. Man vil derfor ha behov for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at man kan delta i undervisningen. Hvilke emner som har obligatorisk undervisning kan ses ved å lese emnebeskrivelsene i studieplanen. 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er ikke obligatorisk praksis i studiet, men det er mulig å velge emnet Bærekraftprosjekt (15 studiepoeng) i stedet for bacheloroppgave. I dette emnet inngår utplassering hos en organisasjon som del av emnet, og studentene som tar dette emnet skal skrive prosjektoppgave om en problemstilling som organisasjonen ønsker å få belyst.

Utveksling

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i fjerde semester.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger ved Høgskolen i Innlandet, samt andre norske og utenlandske høgskoler og universiteter. Studiet kvalifisere også til opptak på Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig