Bachelor i barnevern

Barnevernsstudiet retter oppmerksomheten mot barn og unges livssituasjon. Ønsker du å jobbe med personer med ulike behov og lære mer om oppdragelse og omsorg, så kan dette være studiet for deg.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov, samt kompetanse slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Etter fullført bachelorgrad kan du for eksempel jobbe innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Studieplanen dekker føringer til profesjonskravene nedfelt i nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, som i forskrifts form definerer virkeområde og formål med utdanningen og beskriver en kandidats kompetanse ved fullført utdanning som barnevernspedagog.

Skikkethetsbrosjyren 2019

Jobbmuligheter

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon.

Som utdannet barnevernpedagog kan du for eksempel arbeide innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Bachelor i barnevern har en praksisperiode i høstsemesteret i tredje studieår og den går over ca. seksten uker. Praksis er obligatorisk og det er høgskolen som skaffer praksisplasser. Les mer om praksis her.

Som praksisstudent må du påregne pendling eller flytting, samt ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet, gir utdanningen deg mulighet til å søke om å gjennomføre 3. års praksis i utlandet i høstsemesteret, innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Studenter på BA i Barnevern har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Et eventuelt opphold i India gjennomføres i 3. studieår i forbindelse med skriving av bacheloroppgaven.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksisavtaler for BBVP i Danmark og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Cathrine Grimsgaard, cathrine.grimsgaard@inn.no.

Videre utdanningsmuligheter

Barnevernpedagoger kan bygge på utdanningen med for eksempel:

  • master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
  • master i karriereveiledning

Disse studiene tilbys ved Høgskolen i innlandet, studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieprogramansvarlig

{{name}}
Studieveileder