Bachelor i barnevern

Ønsker du å arbeide med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner? Da kan denne sosialfaglige profesjonsutdanningen som gir yrkestittelen barnevernspedagog passe for deg. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og behandling. Studiet retter oppmerksomheten mot barn, unge og familier, og som student vil du lære om hvordan du kan bidra i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestengning. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til en rekke stillinger tilknyttet barnevernet. Som barnevernspedagog kan du arbeide innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner.

Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester:

Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 46,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. I tillegg vil det komme merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjon som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Bachelor i barnevern har èn praksisperiode i høstsemesteret i tredje studieår som går over ca. 18 uker. Les mer om praksis her

 

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å gjennomføre deler av emnene «Tverrfaglig fordypningsprosjekt» og «Barnevernfaglig fordypning» i utlandet. «Ekstern veiledet praksis» kan også være mulig å gjennomføre i utlandet.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet, ta kontakt med studieprogramansvarlig Camilla Bennin.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelor i barnevern kvalifiserer deg til en rekke masterutdanninger hos oss. For eksempel: 

Disse to tilbys ved studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer studiet til å søke om opptak til en rekke andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Camilla Bennin
Studieprogramansvarlig

Bilde av Stian Bakkom
Studieveileder