Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Vil du gi elever et positivt møte med kroppsøving og idrett? Studiet passer for deg som ønsker erfaring i ulike aktiviteter, og på sikt en aktiv arbeidshverdag.

 

Studiested
Elverum
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Tre yngre damer og en yngre mann løper på en friidrettsbane. Kvinnen til venstre har lyst, langt hår, svart tights og lilla t-skjorte, mannen har brunt hår, skjegg, hvit shorts og rød t-skjorte. Kvinnen i front har lyst, langt hår i hestehale, svart tights og svart treningsjakke. Kvinnen lengst til høyre har mørkt, langt, krøllete hår i flette, svart og hvit mønstrete tights og hvit høyhalset genser. I bakgrunnen er skog og et uthus.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Læreryrket er viktig og har stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Elever i norsk skole trenger dyktige lærere som vil inspirere og gi dem et positivt møte med kroppsøving og idrett. 

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å arbeide med elevers utvikling og læring på en profesjonell måte. Studiet har tett kobling mellom teori og praksis, og byr på stor variasjon, kroppsutfoldelse og mulighet til å bryte egne barrierer. Du får erfaring i ulike aktiviteter og idretter, og får utvikle egne ferdigheter og din undervisningskompetanse innenfor disse.

Studiested Elverum har en sterk folkehelseprofil, nye og moderne fasiliteter, et godt studentmiljø og lang og god erfaring innen lærer- og kroppsøving/idrettsutdanning.

Jobbmuligheter

Du kan med fullført grad jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole. Med en bred innføring i fysisk aktivitet og idrett kan du som faglærer fremme glede, spenning og utfordring gjennom aktivitet, bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling hos elevene, samt øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil.

Utdanningen gir deg også gode jobbmuligheter i andre sektorer der opplæring, formidling og forståelse av fysisk aktivitet står sentralt.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

I tillegg til generell studiekompetanse må du dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng. Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om 35 skolepoeng.

Innpass av høyere utdanning/opptak til 2.studieår

Søkere med fullført og bestått Årsstudium i idrett kan søke opptak til 2.studieår på bakgrunn av årsstudiet.

Søkere må også dekke krav om 35 skolepoeng, gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), veiledet og vurdert praksis og pedagogikk fra fra årsstudiet som dekker krav etter rammeplanen. Kravene til praksis og pedagogikk er dekket ved årsstudium idrett på Elverum.

Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet har 70 dagers skolepraksis fordelt på ti dager første studieår og 30 dager på hvert av de to andre årene. Praksis gjennomføres i partnerskoler som Høgskolen i Innlandet har avtale med, og er i all hovedsak lokalisert i tidligere Hedmark fylke. 

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon om innholdet i praksis.

Lenke til informasjonsside om praksis.

 

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med tilbud innen idrett og kroppsøving.

Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, Europa eller USA?

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte semester, forutsatt at man finner emner som oppfyller kravene rammeplanen setter. Alle utenlandsopphold må på forhånd godkjennes av Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland. På Høgskolen i Innlandet kan man fortsette på master i Folkehelsevitenskap, master i kroppsøving og idrett  og master i tilpasset opplæring.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med : 

Bilde av Tor Solbakken
Studieprogramansvarlig

Bilde av Reidun Ekse Johansen
Studieveileder