Årsstudium i pedagogikk

Vårt nett- og samlingsbaserte årsstudium i pedagogikk gir et år med personlig utvikling og refleksjon hvor du vil lære om hva som påvirker mennesker og samfunnet. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser.

Fra studieåret 2022-2023 undervises dette studiet nett- og samlingsbasert. Studiet kan derfor gjennomføres uten at du bor på Lillehammer, og kan kombineres for eksempel med jobb eller idrettssatsing. 

Det gjøres oppmerksom på at Årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet er et generelt studium i pedagogikk, og ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 47,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 36,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag eller som lurer på om videre studier i pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag er noe for deg. 

Om du ønsker å fortsette på Bachelor i pedagogikk eller Bachelor i pedagogikk - fleksibel ved HINN, kan du søke deg inn via lokalt opptak. Du kan lese mer om vårt lokale opptak her.

For de fleste studenter som tar sikte på å oppnå en akademisk grad innenfor samfunnsfag ved universiteter og høgskoler, vil Årsstudium i pedagogikk kunne inngå som en naturlig del i en større faglig sammenheng. Studenter innenfor andre fagområder (humanistiske fag, naturvitenskap, teknikk osv.) kan også ha utbytte av studiet.

Studiet passer også for personer som vil forbedre sine pedagogiske kvalifikasjoner, eller for studenter som søker en generelt anvendelig og kort påbygning på grunnutdanningen sin før de går inn i et yrke.

Det gjøres oppmerksom på at Årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet er et generelt studium i pedagogikk, og ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Man kan ikke jobbe som grunnskolelærer ved å ta dette årsstudiet, da må man velge en lærerutdanning. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Hanne Bjertnæs
Studieveileder