Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Et deltidsstudium for deg som ønsker mer kunnskap om ledelse, forvaltningsøkonomi og stats- og kommunalkunnskap. Studiet gir deg en grundig innføring i det politiske system.

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
2 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Studiestart

Samlingsdatoer høsten 2022:

29. - 30. august
19. - 20. sept
17. - 18. okt
21 - 22. nov

Med forbehold om endringer, sjekk alltid timeplan.

Les velkomstbrev med nyttig informasjon om studiet og studiestart

Om utdanningen

I dag er behovet for formell lederutdanning i offentlig virksomhet stort, og det er viktig for alle offentlige virksomheter med tverrfaglig kompetanseheving innen økonomi og organisasjons- og ledelsesfag. Dette med sikte på på kunne gi tjenestetilbudet høy kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Deltidsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi er et utdanningstilbud for medarbeidere i offentlig sektor som er i, eller som ønsker å kvalifisere seg til, lederstillinger i det offentlige. Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis.

Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb, og passer også godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere som leder i offentlig sektor.

Jobbmuligheter

I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetansen som kreves for å kunne utøve ledelse i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet.

Du kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Videre vil du blant annet ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor, samt ha en forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Praktisk informasjon

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger per semester. Samlingene foregår på dagtid i ukedager. Undervisningen er ikke obligatorisk, men studentene oppfordres til å møte til undervisningen for å få best mulig faglig utbytte av studiet.

Se timeplan for samlingsdatoer høsten 2022.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet, hvor du deltar på samlinger, leser pensum og jobber med oppgaver.

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved studiested Kongsvinger. Se studieplanens emnebeskrivelse og vurderingsform for det enkelte emnet som inngår i studiet. 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 39,9
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført halvårsstudium i kunnskapsledelse utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du vil da får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Tuva Kristine Langeland Nor
Studieveileder

Bilde av Mona Strand
Studieprogramansvarlig