Årsstudium i mat, ernæring og helse

Kunnskap om helsefremmende og bærekraftig matforbruk er viktig for å sikre god helse. Studiet retter oppmerksomheten mot kosthold og folkehelse, og kan brukes i en bachelorgrad.

Studiested
Elverum
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet retter seg mot deg som er interessert i å lære mer om mat, ernæring og helse. Studiet egner seg også for profesjonsutøvere, for eksempel lærere og helsearbeidere som ønsker kompetanse innen kunnskapsområdene mat, ernæring og helse.

Mat og måltider er sentralt for alle mennesker. Et sunt og bærekraftig kosthold er en viktig forutsetning for god helse og er en del i en helsefremmende livsstil. Utdanningen gir en bred innføring i sentrale begreper, teorier og metoder innen flere fagområder der mat inngår.

Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer hvor teori kombineres med praktisk arbeid på kjøkkenet, og andre læringsarenaer. Du arbeider med aktuelle og spennende problemstillinger innenfor folkehelseområdet som er knyttet til grunnleggende ernæring og samfunnsernæring, matteknologi og trygg mat, matkultur og matpedagogikk.

Hvorfor ta utdanningen på Elverum? 

  • Et studiested der oppmerksomheten generelt rettes mot folkehelse
  • Du får et årsstudium du kan bruke i en bachelorgrad
  • Nytt og moderne undervisningskjøkken

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til mat i ulike sektorer i samfunnet. Du får generell mat og helsefaglig kompetanse og får et godt utgangspunkt for å bli en dyktig matpedagog og mat- og helselærer. 

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 47,7
Kvote for førstegangsvitnemål: 32,5
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. I tillegg må du betale matpenger på 750 kroner pr. semester. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er fem dager med praksis i vårsemesteret, i emnet matpedagogikk.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i bachelor i folkehelsearbeid gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. 

Du kan også bruke årsstudiet som et år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier, eller det kan inngå i grunnskolelærerutdanning som et skolerelatert fag. 

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med postmottak HSV på postmottak-hsv@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Reidun Ekse Johansen
Studieveileder

Bilde av Lilja Palovaara Søberg
Studieprogramansvarlig