Årsstudium i kulturprosjektledelse

Studiet for deg som er kulturinteressert og setter pris på gode kulturopplevelser og som ønsker å jobbe som prosjektleder for ulike kulturarrangementer. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

I kultursektoren er det behov for ledere med kunnskap og kompetanse til å planlegge og gjennomføre prosjekter på kulturfeltet. Et årsstudium i kulturprosjektledelse vil gi deg en god forståelse og gjennomføringsevne til prosjektledelse av kulturarrangementer.

Gjennom en praktisk-teoretisk tilnærming får du grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring som utvikler dine kulturprosjektlederevner. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av et praktisk prosjekt som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne.

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag, som for eksempel: musikk, litteratur, scenekunst, film, visuell kunst eller reiselivsfag, og som ønsker en videreutdanning som gjør deg i stand til å lede og markedsføre prosjekter i kulturlivet, eller spisse din kunnskap om kulturbasert reiseliv og kulturturisme.

Jobbmuligheter

Kultursektoren har mange spennende jobbmuligheter og med et årsstudium i kulturprosjektledelse kan du i kombinasjon med andre kulturfag utvikle og lede kulturprosjekter som festivaler, teater- og kunstprosjekter.

Gjennom studiet vil du få mulighet til å møte gjesteforelesere fra kultursektoren og ulike bransjer, delta på ekskursjoner og praktiske prosjekter fra arbeidslivet. Dette gir gode muligheter for å bygget et nettverk med etablerte aktører i bransjer.

Praktisk informasjon

Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Lillehammer og det er krav om obligatorisk oppmøte i mye av undervisningen.

Studiet består av syv emner:

  • Verdiskapende prosjektledelse (7,5 sp),
  • Markedsføring (7,5 sp) 
  • Organisasjonen (7,5 sp)
  • Opplevelses- og attraksjonsutvikling (15 sp)
  • Regnskap og budsjettering (7,5 sp)
  • Kulturprosjekt i praksis (15 sp)

Sistnevnte emne strekker seg over både høst- og vårsemesteret. Her vil du delta aktivt i planlegging og gjennomføring av kulturarrangementer i nært samarbeid med lokale og nasjonale aktører i kulturlivet.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Gjennom studiet er det obligatorisk deltagelse i planleggingen og gjennomføringen av to praksisprosjekter i Lillehammer:

Ansvarsoppgaver du vil kunne få i de ulike prosjektene kan være knyttet til programutforming og planlegging av nøkkeloppgaver i produksjon og gjennomføring av arrangementene.

Vi anbefaler ikke studiet for fjernstudenter som ikke planlegger å være basert på Lillehammer i studieåret, grunnet mye praktisk arbeid på prosjekter og arrangementer.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning, og kan sammen med andre godkjente fordypninger inngå i en sammensatt bachelorgrad eller inngå som en del av en bachelorgrad innenfor kulturfag, reiseliv eller innen økonomi- og ledelsesfag. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Nina Hafstad
Studieveileder

Bilde av Ragnhild Angard Wefling
Studieprogramansvarlig