Årsstudium i idrett - Elverum

Vil du jobbe med tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet for barn og unge? Studiet åpner dørene for mange beslektede studier innen idrett og fysisk aktivitet for ulike grupper.

Studiested
Elverum
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Idrett og fysisk aktivitet er en viktig del av både lokal, nasjonal og internasjonal kultur og samfunnsliv. Årsstudium i idrett gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap om det å være i fysisk aktivitet, og passer for deg som liker å være fysisk aktiv og som kan tenke deg en utdanning innenfor fagområdet.

Det er stor variasjon i fagsammensetning og tett kobling mellom teori og praksis. Svømming, ballaktiviteter, orientering, ski og skøyter er aktivitetsformer som blir vektlagt. I tillegg vil du som student få kjennskap til andre idrettsaktiviteter. Innen de teoretiske emnene vektlegges treningslære, fysiologi, ernæring, bevegelseslæring, pedagogikk og folkehelse.

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan ulike bevegelsesløsninger og trening påvirker mennesker, og hvordan du kan tilrettelegge for fysisk aktivitet. Du lærer også om samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet. Du vil under studiet ha minimum 30 dager praksis fordelt på SFO og gjennomføring av nybegynnerkurs i ulike aktivitetsformer for medstudenter. Praksisen i SFO vil skje i en SFO-avdeling på en av i barneskolene i Elverum kommune.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Jobbmuligheter

Årsstudium i idrett gir en grunnleggende kompetanse i det å tilrettelegge for fysisk aktivitet som kan anvendes i idrett og aktiviteter i offentlig, privat og frivillig sektor.

Du lærer å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre varierte aktiviteter knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett, alene og som deltaker i en gruppe. I studiet blir forståelse av mennesket i bevegelse, fra ulike utgangspunkt og perspektiver, vektlagt. 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Du vil i studieløpet ha minimum 30 dager praksis fordelt på SFO og gjennomføring av nybegynnerkurs i ulike aktivitetsformer for medstudenter. Praksisen i SFO vil skje i en SFO-avdeling på en av i barneskolene i Elverum kommune.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i bachelor i idrettsvitenskap, bachelor i folkehelsearbeid eller bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen.

For innpass andre året i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan årsstudium idrett gi grunnlag for opptak gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Hvis du har veiledet og vurdert praksis fra årsstudiet, kan du bruke det som ett år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med postmottak HSV på postmottak-hsv@inn.no 

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Sigurd Pettersen
Studieprogramansvarlig

Bilde av Reidun Ekse Johansen
Studieveileder