Årsstudium i bedriftsøkonomi - nett- og samlingsbasert

Et fleksibelt nett- og samlingsbasert studium for deg som ønsker å øke kompetansen i økonomi og administrasjon. Du vil få en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse på høgskolenivå.

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 år
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon på høgskole- og universitetsnivå. Kompetansebehovet finnes i alle bransjer og på flere nivåer.

Et nett- og samlingsbasert studium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk, statistikk, mikroøkonomi, markedsføring og organisasjonsforståelse. Studiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi, men er også et godt utgangspunkt for videre studier.

Studiet er på deltid med helgesamlinger på Hamar, og kan derfor være mulig å kombinere ved siden av jobb.

Jobbmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.

Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Praktisk informasjon

Studiet består av 60 studiepoeng, syv obligatoriske emner på til sammen 52,5 studiepoeng og ett valgemne på 7,5 studiepoeng.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert studium med samlinger og eksamener på Hamar, og er normert til to år på deltid.

Arbeid og tilgjengelige ressurser

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet fysiske helgesamlinger på Hamar med 2-3 helger i løpet av et semester, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium. Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men for mest læringsutbytte oppfordres du til å delta på disse, da samlingene ikke legges ut på nett i ettertid.

Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform Canvas. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur. 

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer, både individuelle og/eller i gruppe, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer.

I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding, individuell, gruppevis eller i plenum. 

Eksamen

Eksamensformen som benyttes i studiet er skriftlig skoleeksamen med oppmøte på Hamar (ingen eksamensavgift).

Det er ikke mulig å avlegge eksamen andre steder enn det sted som høgskolen fastsetter for studiet jfr. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet §6-1.

Mer informasjon om eksamen

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Forventet arbeidsbelastning som deltidsstudent er i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 45,7
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, da studiet tilsvarer første år av bachelor i regnskap og økonomirådgivning og bachelor i økonomi og administrasjon, avhengig av hvilket valgemne en tar.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Trond Scheistrøen
Studieprogramansvarlig