Årsstudium i bedriftsøkonomi - nett- og samlingsbasert

Et fleksibelt studium som er både nett- og samlingsbasert for deg som ønsker å se om en økonomiutdannelse er noe for deg. Du vil få en innføring i økonomiske- og administrative fag på høgskole- og universitetsnivå.

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 år
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskole- og universitetsnivå i økonomi og administrasjon. Vi finner kompetansebehovet i alle bransjer og på flere nivå. Et nett- og samlingsbasert studium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse.

Deltidsstudiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi men er også et godt utgangspunkt for videre studier. Studiet er på deltid og mulig å kombinere ved siden av jobb. 

 

Jobbmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Hvordan gjennomføres studiet?

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning og informasjon legges ut. Du får tilgang til ett undervisningsrom per emne du skal ha. Forelesningsvideoer og fagstoff blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

Helgesamlinger på Hamar

I tillegg til undervisningsmateriell og forelesninger på nett avholdes fysiske helgesamlinger på Høgskolen i Innlandets studiested på Hamar. Det legges opp til to helgesamlinger (lørdag og søndag) hvert semester.

På samlingene møter du foreleser og medstudenter, det blir gjennomgått oppgaver, caser, og det vil være mulighet for å stille spørsmål, arbeide i grupper m.m.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men det som blir gjennomgått på samlingene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig at du som student møter opp for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, det hjelper deg til å danne kollokviegrupper m.m. 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene på studiet vil det være ett eller flere obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

Eksamen

De fleste eksamener er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på Høgskolen i Innlandet på studiested Hamar (ingen eksamensavgift).

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsvideoer, delta på samlinger, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m.).

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Som nettstudent kan det forekomme eksamensavgift på ca 1500 kr pr eksamen til eksternt eksamenssted ved gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Mer informasjon om eksamen

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

 

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, da studiet tilsvarer første år av Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Bachelor i økonomi og administrasjon. Sistnevnte tilbys kun som heltidsstudium ved Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena eller Lillehammer.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning tilbys på heltid på Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena. Bachelorgraden er mulig å fullføre nettbasert på deltid, ved å bygge på Årsstudium i bedriftsøkonomi med de nettbaserte deltidsstudiene Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning.

(Denne informasjonen er tatt med utgangspunkt i studietilbudet slik det foreligger studieåret 2021/2022.)

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig