Arbeidsrett (15 sp)

Har du lyst til å lære mer om arbeidsrett? Nå kan du ta et deltidsstudium over ett semester.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
aug. - des.
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om kurset

Studiet er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. Ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner er også en aktuell målgruppe for studiet. Studiet er en grunnutdanning i individuell arbeidsrett med et omfang på 15 studiepoeng. Det er ikke noe krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring. 

Alle virksomheter, i både privat og offentlig sektor, har behov for arbeidsrettslig kompetanse innenfor temaene ansettelse, løpende arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold. Alle disse temaene blir behandlet grundig i studiet. Studiet vil ha hovedvekt på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen.

Du vil oppnå generell arbeidsrettslig kompetanse der du:

  • forstår viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet
  • har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål
  • har forutsetninger for å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning

Gjennomføring av kurset

Studiet er heldigitalt og vil bli organisert i tre bolker med forelesningsvideoer og zoom samlinger med fokus på oppgaveløsning og muligheter for spørsmål og diskusjon. Underveis i studiet er det ett obligatorisk arbeidskrav. Eksamen er en 6 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Studiet er nettstøttet via Canvas, her vil du finne digitale læringsressurser. 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder