Våre studier

Fagområde
Utdanningstype
Studiested
Studieform
Undervisningsspråk
Oppstart
Aktive filtre:

Viser 151 til 200 av 285 studier

Metoder og arbeidsmøter i arbeidsinkludering Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 0,5 år Deltid, Samlingsbasert, Nettbasert Lillehammer
Miljøarbeid og miljøterapi Videreutdanning, Enkeltemner 1 år Deltid Lillehammer
Miljøpsykologi Master 2 år Heltid Lillehammer
Motiverende intervju Enkeltemner, Videreutdanning 0,5 år Deltid, Samlingsbasert, Nettbasert Elverum
Music Business - Management Bachelor 3 år Heltid Rena
Music Business - Production Bachelor 3 år Heltid Rena
Musikk Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Hamar
Myndiggjørende ledelse Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning aug. - des. Deltid, Samlingsbasert Lillehammer
Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Lillehammer
Nature in Crisis - Ethical and Philosophical Problems Årsstudium og kortere studier aug. - des. Deltid, Nettbasert Annet studiested
Naturfag 1 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Naturfag 1 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Naturfag 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid, Samlingsbasert Hamar
Naturfag 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
Naturoppsyn Årsstudium og kortere studier 3 mnd Deltid Evenstad
Norsk Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Hamar
Norsk 1 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 1 for 8.-13.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for 8.-13.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 år Deltid Hamar
Norsk filmhistorie Videreutdanning, Årsstudium og kortere studier 6 mnd Nettbasert, Deltid Lillehammer
Norsk fordypning Årsstudium og kortere studier 0,5 år Heltid Hamar
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk språk og kultur Årsstudium og kortere studier 2 år Deltid Hamar
NVIVO – en metode for analyse av kvalitativt materiale i FoU-virksomhet Doktorgrad Heltid Lillehammer
Nyere norsk litteratur Årsstudium og kortere studier Samlingsbasert Hamar
Næringsrettet bioteknologi Master 2 år Heltid Hamar
Offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) Master 4 år Deltid, Samlingsbasert Lillehammer, Rena
Offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp) Master 3 år Deltid, Samlingsbasert Lillehammer, Rena
Offentlig ledelse, styring og økonomi Årsstudium og kortere studier 2 år Samlingsbasert, Deltid Kongsvinger
Operasjonssykepleie - deltid Videreutdanning 2 år Deltid Elverum
Organisasjon og ledelse Bachelor 3 år Heltid Lillehammer
Organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium og kortere studier 2 år Samlingsbasert, Deltid Rena
Organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Rena
Organisasjon og ledelse - nettbasert Årsstudium og kortere studier 2 år Nettbasert, Deltid Nettbasert
Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN) Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid Lillehammer
Pedagogikk Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Lillehammer
Pedagogikk Bachelor 3 år Heltid Lillehammer
Pedagogikk Bachelor 1 år Deltid Hamar
Pedagogikk for bibliotekarer Videreutdanning, Årsstudium og kortere studier 1 år Deltid, Samlingsbasert Elverum
Personalutvikling og ledelse Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid Lillehammer
Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 0,5 år Samlingsbasert Lillehammer
Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling Doktorgrad Heltid Lillehammer
Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Doktorgrad 3 år Heltid Hamar