English version of this page

Våre studier

Fagområde
Utdanningstype
Studiested
Studieform
Undervisningsspråk
Oppstart
Ingen aktive filtre

Viser 151 - 200 av 277 studier

Norsk 2 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for 8.-13.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 år Deltid Hamar
Norsk filmhistorie Videreutdanning, Årsstudium og kortere studier 6 mnd Nettbasert, Deltid Lillehammer
Norsk fordypning Årsstudium og kortere studier 0,5 år Heltid Hamar
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Norsk språk og kultur Årsstudium og kortere studier 2 år Deltid Hamar
Nyere norsk litteratur Videreutdanning Samlingsbasert Hamar
Næringsrettet bioteknologi Master 2 år Heltid Hamar
Offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) Master 4 år Deltid, Samlingsbasert Lillehammer, Rena
Offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp) Master 3 år Deltid, Samlingsbasert Lillehammer, Rena
Offentlig styring, ledelse og økonomi Årsstudium og kortere studier 2 år Samlingsbasert, Deltid Kongsvinger
Operasjonssykepleie - deltid Videreutdanning 2 år Deltid Elverum
Operativ ledelse, samhandling og kommunikasjon ved kritiske hendelser Enkeltemner 2 semestre Deltid Elverum
Organisasjon og ledelse Bachelor 3 år Heltid Lillehammer
Organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 2 år Samlingsbasert, Deltid Rena
Organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Rena
Organisasjon og ledelse - nettbasert Årsstudium og kortere studier 1-2 år Nettbasert, Deltid, Heltid Nettbasert
Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN) Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid Lillehammer
Pedagogikk Bachelor 3 år Heltid Lillehammer
Pedagogikk Master 2-4 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Lillehammer
Pedagogikk for bibliotekarer Videreutdanning, Årsstudium og kortere studier 1 år Deltid, Samlingsbasert Elverum
Pedagogikk, fleksibel Bachelor 3 eller 6 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Lillehammer
Personalutvikling og ledelse Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid Lillehammer
Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 0,5 år Samlingsbasert, Deltid, Nettbasert Lillehammer
Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling Doktorgrad Heltid Lillehammer
Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Doktorgrad 3 år Heltid Hamar
Praksisnær forskning og utviklingsarbeid Videreutdanning 2 semestre Deltid Lillehammer
Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer Enkeltemner, Videreutdanning 12 uker Deltid, Samlingsbasert Honne Hotell og konferansesenter på Biri
Praktisk-pedagogisk utdanning Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid, Deltid Hamar
Produksjon og publisering av digitale utmarkskart Årsstudium og kortere studier, Kurs og etterutdanning 12 uker Deltid Honne Hotell og Konferansesenter på Biri
Prosjektledelse Enkeltemner, Videreutdanning 4 mnd Deltid, Nettbasert Nettstudium
Psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole Enkeltemner 1 semester Deltid, Samlingsbasert Hamar
Psykisk helse og utvikling hos barn og unge Årsstudium og kortere studier 0,5 år Samlingsbasert, Nettbasert Elverum
Psykisk helsearbeid Master 4 år Deltid Elverum
Psykisk helsearbeid - deltid Videreutdanning 2 år Deltid Elverum
Psykologi Bachelor 3 år Heltid Lillehammer
PT1 : Personlig trener basis Årsstudium og kortere studier Ett semester Heltid, Nettbasert Nettbasert
Påbygging i bærekraftsøkonomi Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 2 år Deltid, Samlingsbasert Kongsvinger
Påbygging i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert Årsstudium og kortere studier 1-2 år Nettbasert, Deltid, Heltid Nettbasert
Pårørendearbeid i helsesektoren Årsstudium og kortere studier 0,5 år Deltid Elverum
Realfagenes didaktikk Master 2 eller 4 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Hamar
Realistisk regional og lokal samfunnsplanlegging Enkeltemner 6 mnd Deltid, Samlingsbasert Lillehammer
Regneark for arbeidslivet Enkeltemner 6 mnd Deltid, Nettbasert Annet studiested
Regnskap og økonomirådgivning Bachelor 3 år Heltid Rena
Regnskap og økonomirådgivning - Nettbasert Bachelor 3 - 6 år Heltid, Deltid, Nettbasert Nettstudie