Vurdering i lærebedrifter og prøvenemnder

 • Annet studiested Nettkurs
 • Varighet: Fleksibelt
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 0 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist blir offentliggjort

Om utdanningen

Høgskolen tilbyr to nettkurs:

Fortløpende påmelding til  marianne.sveen@inn.no.

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Nettkursene er praksisnære, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som henholdsvis instruktør/faglig leder eller prøvenemnd. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kursene legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Portrettramme av medvirkende

Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Dette er et kurs for deg som sitter i prøvenemnd og som ønsker å styrke kompetansen din slik at du blir enda bedre og tryggere i rollen din. Gjennom arbeidet med kurset strekker du deg mot en tilstand der du stadig mer selvsikkert skal kunne si: Jeg lager prøver og vurderer kandidater i tråd med regelverk og på en slik måte at de får vist sin kompetanse og går styrket inn i arbeidslivet.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Moduler prøvenemnd
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk. Helhetlig vurdering av fag- og svenneprøver, regler, forskrift og læreplan.
 • Modul 2: Lage prøve. Prøvens fire deler og vurderingsgrunnlag, eksempler på prøver.
 • Modul 3: Gjennomføre prøve.Skape gode relasjoner til kandidaten, avdekke kompetanse, hvordan dokumentere.
 • Modul 4: Vurdere prøve og kommunisere karakter. Å sette karakter, dommer-rollen
 • Avsluttende oppgave

De tre siste modulene er direkte koblet til arbeidet som prøvenemndsmedlem. Både kandidater og erfarne prøvenemndsmedlemmer deler av sine erfaringer i nettkurset. Du møter også fagansvarlige som gir en innføring i kursets temaer, samt gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere

Nettkurset har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, slik at man blir enda tryggere og bedre i sin veiledning av lærlinger. Det er et mål at dette kurset skal være en støtte og en verktøykasse for deg gjennom læretiden, og særlig i månedene fram til første halvårsvurdering. I kurset møter du både lærlinger og instruktører/faglige ledere som vil dele sine erfaringer, og i hver modul vil du også møte kursets fagansvarlige som gir en innføring i de ulike temaene og som gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Kursoversikt Vurdering i lærebedrift
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk og læreplan: Hvorfor er lærlingen i bedriften? Vurderingsforskriften og egen læreplan
 • Modul 2: Læring og vurdering: Hvordan støtte lærlingens prosess? Relasjoner, motivasjon, målorientering, timing, feedback og selvregulering
 • Modul 3: Halvårsvurdering: Halvårssamtalen - prinsipper, eksempler og utprøving
 • Modul 4: Jevnlig vurdering: Vurdering og dialog med lærlingen i hverdagen - fagdeler/emner, eksempler, dialog og relasjoner, observasjon
 • Avsluttende oppgave: Hvordan bruker du vurdering som et effektivt verktøy for å forsterke lærlingens kompetanseutvikling?

De to siste modulene er direkte koblet til veiledningsarbeidet med egne lærlinger.

Ved gjennomført og bestått kurs utstedes et kursbevis fra Høgskolen i Innlandet.

For mer informasjon om nettkurset og de ulike modulene (PDF-dokument):

 

Kontaktpersoner

Høgskolen:

Kontakt Marianne Sveen for spørsmål knyttet til påmelding og gjennomføring av kurs. For henvendelser som gjelder det faglige innholdet eller utvikling av kursene, kontakt Egil Hartberg (faglig ansvarlig) eller Brit Svoen (prosjektleder).

 

Fylkeskommunene:

Fylke
Kontaktperson
E-post

Akershus fylkeskommune

Instruktørkurset

Prøvenemndskurset

 

Cecilie Donali

Gaber Rashed Moharem

 

C ecilie.Bang.Donali@afk.no

Gaber.Rashed.Moharem@afk.no

Aust-Agder fylkeskommune

Begge kurs

 

Tone Barbro Loftesnes

 

tone.barbro.loftesnes@austagderfk.no

Buskerud fylkeskommune

Begge kurs

 

Ingunn Ek Pedersen

 

ingunn.ek.pedersen@bfk.no

Finnmark fylkeskommune

Begge kurs

 

Trine Jennycorn

 

trine.jennycorn@ffk.no

Hedmark fylkeskommune

Begge kurs

 

Simon Rostgaard

 

simon.rostgaard@hedmark.org

Hordaland fylkeskommune

Begge kurs

 

Jarle Mehammer 

 

jarle.mehammer@hfk.no

Møre og Romsdal fylkeskommune

Begge kurs

 

Nina Skovly

 

nina.skovly@mrfylke.no

Nordland fylkeskommune

Begge kurs

 

Sten Tennfjord

 

steten@nfk.no 

Oppland fylkeskommune

Begge kurs

 

Tone Cecilie Ramberg

 

tone.cecilie.ramberg@oppland.org

Rogaland fylkeskommune

Begge kurs

 

Vibeke Thorsen Egaas

 

vibeke.thorsen.egaas@rogfk.no 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Begge kurs

 

Sissel Espe

 

sissel.espe@sfj.no

Telemark fylkeskommune

Begge kurs

 

Terje Haukedal

 

terje.haukedal@t-fk.no

Troms fylkeskommune

Begge kurs

 

Reidar Opheim

 

reidar.opheim@tromsfylke.no

Trøndelag fylkeskommune

Begge kurs

 

Marit Heggeriset

 

marhe@trondelagfylke.no

Utdanningsetaten i Oslo

Instruktørkurs

Prøvenemnd

 

Hans-Erik Slokvik

Thomas Nordli Andersen

 

Hans-Erik.Slokvik@ude.oslo.kommune.no 

thomasnordli.andersen@ude.oslo.kommune.no

Vest-Agder fylkeskommune

Begge kurs

 

Even Haldorsen

 

even.haldorsen@vaf.no

Vestfold fylkeskommune

Begge kurs

 

Marit Sæthern

 

marit.sathern@vfk.no

Østfold fylkeskommune

Begge kurs

 

Jan Erik Eidsgaard

 

janeid@ostfoldfk.no

Introduksjonsfilm

Praktisk informasjon

Påmelding

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Marianne Sveen ( marianne.sveen@inn.no).

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet betaler kursavgiften for et begrenset antall plasser. Utover disse er prisen kr 990,- pr deltaker. Ta kontakt med Marianne Sveen for mer informasjon.