Vurdering i lærebedrifter og prøvenemnder

 • Annet studiested Nettkurs
 • Varighet: Fleksibelt
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 0 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist blir offentliggjort

Om utdanningen

Høgskolen tilbyr to nettkurs:

Fortløpende påmelding til  marianne.sveen@inn.no.

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Nettkursene er praksisnære, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som henholdsvis instruktør/faglig leder eller prøvenemnd. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kursene legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Portrettramme av medvirkende

Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Dette er et kurs for deg som sitter i prøvenemnd og som ønsker å styrke kompetansen din slik at du blir enda bedre og tryggere i rollen din. Gjennom arbeidet med kurset strekker du deg mot en tilstand der du stadig mer selvsikkert skal kunne si: Jeg lager prøver og vurderer kandidater i tråd med regelverk og på en slik måte at de får vist sin kompetanse og går styrket inn i arbeidslivet.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Moduler prøvenemnd
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk. Helhetlig vurdering av fag- og svenneprøver, regler, forskrift og læreplan.
 • Modul 2: Lage prøve. Prøvens fire deler og vurderingsgrunnlag, eksempler på prøver.
 • Modul 3: Gjennomføre prøve.Skape gode relasjoner til kandidaten, avdekke kompetanse, hvordan dokumentere.
 • Modul 4: Vurdere prøve og kommunisere karakter. Å sette karakter, dommer-rollen
 • Avsluttende oppgave

De tre siste modulene er direkte koblet til arbeidet som prøvenemndsmedlem. Både kandidater og erfarne prøvenemndsmedlemmer deler av sine erfaringer i nettkurset. Du møter også fagansvarlige som gir en innføring i kursets temaer, samt gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere

Nettkurset har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, slik at man blir enda tryggere og bedre i sin veiledning av lærlinger. Det er et mål at dette kurset skal være en støtte og en verktøykasse for deg gjennom læretiden, og særlig i månedene fram til første halvårsvurdering. I kurset møter du både lærlinger og instruktører/faglige ledere som vil dele sine erfaringer, og i hver modul vil du også møte kursets fagansvarlige som gir en innføring i de ulike temaene og som gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Kursoversikt Vurdering i lærebedrift
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk og læreplan: Hvorfor er lærlingen i bedriften? Vurderingsforskriften og egen læreplan
 • Modul 2: Læring og vurdering: Hvordan støtte lærlingens prosess? Relasjoner, motivasjon, målorientering, timing, feedback og selvregulering
 • Modul 3: Halvårsvurdering: Halvårssamtalen - prinsipper, eksempler og utprøving
 • Modul 4: Jevnlig vurdering: Vurdering og dialog med lærlingen i hverdagen - fagdeler/emner, eksempler, dialog og relasjoner, observasjon
 • Avsluttende oppgave: Hvordan bruker du vurdering som et effektivt verktøy for å forsterke lærlingens kompetanseutvikling?

De to siste modulene er direkte koblet til veiledningsarbeidet med egne lærlinger.

Ved gjennomført og bestått kurs utstedes et kursbevis fra Høgskolen i Innlandet.

For mer informasjon om nettkurset og de ulike modulene (PDF-dokument):

 

Kontaktpersoner (begge kurs)

Kontakt Marianne Sveen for spørsmål knyttet til påmelding og gjennomføring av kurs. For henvendelser som gjelder det faglige innholdet eller utvikling av kursene, kontakt Egil Hartberg (faglig ansvarlig) eller Brit Svoen (prosjektleder).

Introduksjonsfilm

Praktisk informasjon

Påmelding

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Marianne Sveen ( marianne.sveen@inn.no).

Nettkurs for prøvenemnder har dessuten følgende kontaktpersoner.

Fylke Kontaktperson E-post
Akershus fylkeskommune Gaber Rashed Moharem Gaber.Rashed.Moharem@afk.no
Aust-Agder fylkeskommune Tone Barbro Loftesnes tone.barbro.loftesnes@austagderfk.no
Buskerud fylkeskommune Ingunn Ek Pedersen ingunn.ek.pedersen@bfk.no
Finnmark fylkeskommune Trine Jennycorn trine.jennycorn@ffk.no
Hedmark fylkeskommune Simon Rostgaard simon.rostgaard@hedmark.org
Hordaland fylkeskommune Jarle Mehammer  jarle.mehammer@hfk.no
Møre og Romsdal fylkeskommune Nina Skovly nina.skovly@mrfylke.no
Nordland fylkeskommune Sten Tennfjord steten@nfk.no 
Oppland fylkeskommune Tone Cecilie Ramberg tone.cecilie.ramberg@oppland.org
Rogaland fylkeskommune Vibeke Thorsen Egaas vibeke.thorsen.egaas@rogfk.no 
Sogn og Fjordane fylkeskommune Sissel Espe sissel.espe@sfj.no
Telemark fylkeskommune Irene Helgesen irene.helgesen@t-fk.no
Troms fylkeskommune Reidar Opheim reidar.opheim@tromsfylke.no
Trøndelag fylkeskommune Marit Heggeriset marhe@trondelagfylke.no
Utdanningsetaten i Oslo Thomas Nordli Andersen thomasnordli.andersen@ude.oslo.kommune.no
Vest-Agder fylkeskommune Even Haldorsen even.haldorsen@vaf.no
Vestfold fylkeskommune Marit Sæthern marit.sathern@vfk.no
Østfold fylkeskommune Jan Erik Eidsgaard janeid@ostfoldfk.no

 

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet betaler kursavgiften for et begrenset antall plasser. Utover disse er prisen kr 990,- pr deltaker. Ta kontakt med Marianne Sveen for mer informasjon.