Language: NOR | ENG

Vurdering i lærebedrifter og prøvenemnder

 • Annet studiested Nettkurs
 • Varighet: Fleksibelt
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 0 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist blir offentliggjort

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

VIL logo 2019 felleslogo

Nettkursene er praksisnære, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som henholdsvis instruktør/faglig leder eller prøvenemnd. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kursene legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Lenke for påmelding finner du under praktisk informasjon 

Om utdanningen

Høgskolen tilbyr to nettkurs:

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Nettkursene er praksisnære, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som henholdsvis instruktør/faglig leder eller prøvenemnd. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kursene legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Portrettramme av medvirkende
Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Dette er et kurs for deg som sitter i prøvenemnd og som ønsker å styrke kompetansen din slik at du blir enda bedre og tryggere i rollen din. Gjennom arbeidet med kurset strekker du deg mot en tilstand der du stadig mer selvsikkert skal kunne si: Jeg lager prøver og vurderer kandidater i tråd med regelverk og på en slik måte at de får vist sin kompetanse og går styrket inn i arbeidslivet.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Moduler prøvenemnd
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk. Helhetlig vurdering av fag- og svenneprøver, regler, forskrift og læreplan.
 • Modul 2: Lage prøve. Prøvens fire deler og vurderingsgrunnlag, eksempler på prøver.
 • Modul 3: Gjennomføre prøve.Skape gode relasjoner til kandidaten, avdekke kompetanse, hvordan dokumentere.
 • Modul 4: Vurdere prøve og kommunisere karakter. Å sette karakter, dommer-rollen
 • Avsluttende oppgave

De tre siste modulene er direkte koblet til arbeidet som prøvenemndsmedlem. Både kandidater og erfarne prøvenemndsmedlemmer deler av sine erfaringer i nettkurset. Du møter også fagansvarlige som gir en innføring i kursets temaer, samt gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Hør erfaringer fra tidligere deltakere

 

 

 

 

Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere

Nettkurset har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, slik at man blir enda tryggere og bedre i sin veiledning av lærlinger. Det er et mål at dette kurset skal være en støtte og en verktøykasse for deg gjennom læretiden, både i det daglige arbeidet og knyttet til halvårsvurdering. I kurset møter du både lærlinger og instruktører/faglige ledere som vil dele sine erfaringer, og i hver modul vil du også møte kursets fagansvarlige som gir en innføring i de ulike temaene og som gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Kursoversikt Vurdering i lærebedrift
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk og læreplan: Hvorfor er lærlingen i bedriften? Vurderingsforskriften og egen læreplan
 • Modul 2: Læring og vurdering: Hvordan støtte lærlingens prosess? Relasjoner, motivasjon, målorientering, timing, feedback og selvregulering
 • Modul 3: Halvårsvurdering: Halvårssamtalen - prinsipper, eksempler og utprøving
 • Modul 4: Jevnlig vurdering: Vurdering og dialog med lærlingen i hverdagen - fagdeler/emner, eksempler, dialog og relasjoner, observasjon
 • Avsluttende oppgave: Hvordan bruker du vurdering som et effektivt verktøy for å forsterke lærlingens kompetanseutvikling?

De to siste modulene er direkte koblet til veiledningsarbeidet med egne lærlinger.

Ved gjennomført og bestått kurs utstedes et kursbevis fra Høgskolen i Innlandet.

For mer informasjon om nettkurset og de ulike modulene (PDF-dokument):

Hør erfaringer fra tidligere deltakere
Kontaktpersoner

Høgskolen:

Kontakt Marianne Sveen for spørsmål knyttet til påmelding og gjennomføring av kurs. For henvendelser som gjelder det faglige innholdet eller utvikling av kursene, kontakt Egil Hartberg (faglig ansvarlig) eller Brit Svoen (prosjektleder).

 

Fylkeskommunene:

Fylke Kontaktperson E-post
     
     
Agder fylkeskommune Tone Barbro Loftesnes Tone.Barbro.Loftesnes@agderfk.no 
Even Haldorsen Even.Haldorsen@agderfk.no
   
     
     
Innlandet fylkeskommune

Simon Rostagaard

Tone Cecilie Ramberg

simon.rostgaard@innlandetfylke.no

tone.cecilie.ramberg@innlandetfylke.no

     
     
Møre og Romsdal fylkeskommune Bjørnar Loe bjornar.loe@mrfylke.no
     
     
Nordland fylkeskommune Sten Tennfjord steten@nfk.no 
     
     
Utdanningsetaten i Oslo  Nina Skovly   Nina.skovly@ude.oslo.kommune.no
     
     
Rogaland fylkeskommune Kent Terje Ingebretsen kent.terje.ingebretsen@rogfk.no
     
     
Vestfold og Telemark fylkeskommune    
Terje Haukedal terje.haukedal@vtfk.no 
Marit Sæthern marit.sathern@vtfk.no
     
     
Troms og Finnmark fylkeskommune    
Reidar Opheim reidar.opheim@tffk.no
     
     
Trøndelag fylkeskommune Marit Heggeriset marhe@trondelagfylke.no 
 
     
     
Vestland fylkeskommune Hege Bugge Gjerdvik Osebakken Hege.Bugge.Gjerdevik.Osebakken@vlfk.no
 
     
     
Viken fylkeskommune Cecilie Donali ceciliedon@viken.no
Ingunn Ek Pedersen ingunnpe@viken.no
   

Introduksjonsfilm

Praktisk informasjon

Påmelding

For påmelding Nettkurs for instruktører og faglige ledere:  https://nettskjema.no/a/158922

For påmelding til Nettkurs for prøvenemnder:  https://nettskjema.no/a/163346

Hva koster det?

Utdanningsdirektoratet betaler kursavgiften for et begrenset antall plasser. Utover disse er prisen kr 990,- pr deltaker. Ta kontakt med Marianne Sveen for mer informasjon.