• Studiested: Annet studiested Nettkurs
 • Varighet: Fleksibelt
 • Organisering Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 0 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist blir offentliggjort

Om utdanningen

Høgskolen tilbyr to nettkurs:

 • Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter
 • Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere

Nettkurset har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, slik at man blir enda tryggere og bedre i sin veiledning av lærlinger. Kurset er praksisnært, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som instruktør og faglig leder. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kurset legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer fra ulike lærebedrifter. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag og sine lærlinger både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Portrettramme av medvirkende

Kursoppstart er fra 10. september 2018 (individuell oppstart). Ved gjennomført og bestått kurs utstedes et kursbevis fra Høgskolen i Innlandet.

Fram til 3. september gikk påmeldingen via fylkeskommunene (se kontaktpersoner under "Praktisk informasjon"). Deretter er det fortløpende påmelding direkte til Høgskolen i Innlandet. Ta kontakt med Marianne Sveen (marianne.sveen@inn.no) for mer informasjon og for påmelding.

Kursets innhold

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

Kursoversikt Vurdering i lærebedrift
 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk og læreplan: Hvorfor er lærlingen i bedriften? Vurderingsforskriften og egen læreplan
 • Modul 2: Læring og vurdering: Hvordan støtte lærlingens prosess? Relasjoner, motivasjon, målorientering, timing, feedback og selvregulering
 • Modul 3: Halvårsvurdering: Halvårssamtalen - prinsipper, eksempler og utprøving
 • Modul 4: Jevnlig vurdering: Vurdering og dialog med lærlingen i hverdagen - fagdeler/emner, eksempler, dialog og relasjoner, observasjon
 • Avsluttende oppgave: Hvordan bruker du vurdering som et effektivt verktøy for å forsterke lærlingens kompetanseutvikling?

De to siste modulene er direkte koblet til veiledningsarbeidet med egne lærlinger.

For mer informasjon om nettkurset og de ulike modulene (PDF-dokument):

 

Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Dette kurset har planlagt oppstart 12. november, og det vil bli lagt ut informasjon om kurset og praktisk informasjon når dette er klart.

Kontaktpersoner (begge kurs)

Kontakt Marianne Sveen for spørsmål knyttet til påmelding og gjennomføring av kurs. For henvendelser som gjelder det faglige innholdet eller utvikling av kursene, kontakt Egil Hartberg (faglig ansvarlig) eller Brit Svoen (prosjektleder).

Introduksjonsfilm


Praktisk informasjon

Påmelding fram til 3. september for Nettkurs for instruktører og faglige ledere gikk fylkesvis via følgende kontaktpersoner. Nå er det fortløpende opptak, og for mer informasjon og påmelding ta kontakt med Marianne Sveen (marianne.sveen@inn.no).

Fylke Kontaktperson E-post
Akershus fylkeskommune Cecilie Donali  Cecilie.Bang.Donali@afk.no
Aust-Agder fylkeskommune Tone Barbro Loftesnes tone.barbro.loftesnes@austagderfk.no
Buskerud fylkeskommune Ingunn Ek Pedersen ingunn.ek.pedersen@bfk.no
Finnmark fylkeskommune Trine Jennycorn trine.jennycorn@ffk.no
Hedmark fylkeskommune Simon Rostgaard simon.rostgaard@hedmark.org
Hordaland fylkeskommune Jarle Mehammer   jarle.mehammer@hfk.no
Møre og Romsdal fylkeskommune Nina Skovly nina.skovly@mrfylke.no
Nordland fylkeskommune Sten Tennfjord steten@nfk.no 
Oppland fylkeskommune Tone Cecilie Ramberg tone.cecilie.ramberg@oppland.org
Rogaland fylkeskommune Vibeke Thorsen Egaas vibeke.thorsen.egaas@rogfk.no 
Sogn og Fjordane fylkeskommune Sissel Espe sissel.espe@sfj.no
Telemark fylkeskommune Terje Haukedal terje.haukedal@t-fk.no
Troms fylkeskommune Reidar Opheim reidar.opheim@tromsfylke.no
Trøndelag fylkeskommune Marit Heggeriset marhe@trondelagfylke.no
Utdanningsetaten Oslo kommune Hans-Erik Slokvik Hans-Erik.Slokvik@ude.oslo.kommune.no 
Vest-Agder fylkeskommune Even Haldorsen even.haldorsen@vaf.no
Vestfold fylkeskommune Marit Sæthern marit.sathern@vfk.no
Østfold fylkeskommune Jan Erik Eidsgaard

 janeid@ostfoldfk.no

 

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet betaler kursavgiften for et begrenset antall plasser. Utover disse er prisen kr 990,- pr deltaker. Ta kontakt med Marianne Sveen for mer informasjon.