Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rådgivning 1

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Rådgivning 1 tilbys ikke i 2020/2021
 • Prosesser og arbeidsmåter i veiledning
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Valg og valgprosesser blant unge

Om utdanningen

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere. Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Studiet tilbys ikke i studieåret 2020/2021

Praktisk informasjon

Studiet er på halv tid med gjennomføring av en modul på 15 studiepoeng pr. semester.

Samlinger: Det arrangeres to samlinger av tre dager pr. modul på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Modul 1 (høst 19):

 • samling 1: 28.- 30. august
 • samling 2: 6. - 8. november

Modul 2 (vår 20)

 • samling 1: 15.- 17. januar
 • samling 2: 18.-20. mars

Pris: Studieavgift: 40.000 kroner + semesteravgift.

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 1 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 16 studenter

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorutdanning, cand.mag eller annen grad av minimum 3 års omfang. Alle former for lærerutdanning gir dermed grunnlag for opptak.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Studiet tar utgangspunkt i mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis. Rådgivning 1 leder til følgende overordnede læringsutbytte:

Kunnskap

 • Innsikt i prosesser og arbeidsmåter i veiledning
 • Kunnskap om sentral teori om sosialpedagogisk arbeid
 • Kunnskap om valg og valgprosesser blant unge

Ferdigheter

 • Anvende teori til å reflektere og analysere erfaringer som rådgiver
 • Handle på hensiktsmessige og etiske forsvarlige måter å praksis

Generell kompetanse

 • Evne til å videreutvikle personlige kompetanse i å utøve rådgivning i relasjoner til personer, grupper og nettverk i og utenfor skolen

For utdypning av læringsutbyttet, se beskrivelsen av hver modul i senere avsnitt.

Studiets progresjon og indre faglige sammenheng

Studiet er delt i Rådgivning 1 og 2 med to moduler i hver. Hver modul varer et semester. Modulene i rådgivning 1 er: 

 • Rådgivning 1, modul 1: Rådgiver som veileder – prosesser og arbeidsmåter. Modulen fokuserer på rådgiver som veileder. Det legges særlig vekt på å utforske og lære personlige kompetanser til å møte utfordringer i veiledning av ungdom.
 • Rådgivning 1, modul 2: Rådgivning som helhetlig tjenestetilbud. I modulen legges det vekt på å utvikle studentenes evne til å tilrettelegge og organisere rådgivningstjenester ut fra elevenes ulike veiledningsbehov. Modulen tar for seg ulike teorier med relevans for rådgivning, og studentene blir utfordret i å vurdere hvordan teoriene kan nyttiggjøres i eget praksisfelt.

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hveranderes kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 40000.- + semesteravgift i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap