Language: NOR | ENG

Videreutdanning i pedagogisk kompetanseutvikling (Høgskolepedagogikk)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:
 • Pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • Innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå
 • Refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet

Om utdanningen

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk for å imøtekomme disse kravene. Kurset i høgskolepedagogikk er et ledd i dette arbeidet.

Studiet skal kvalifisere ansatte i høgskolen, uten formell pedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

 • pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå,
 • kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen
 • refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet
 • formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisningen.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom studiets skal kursdeltakerne diskutere sentrale begreper og plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen undervisningsportefølje. Gjennom øvelser og praksis søker vi å utvikle en høgskolepedagogisk rolle der deltakeres læring og utvikling får en sentral plass.

Søk opptak

1. Avklar med din instituttleder om du bør søke opptak til emnet. Dernest søker du innen 1.mars i Søknadsweb. Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb under "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2021."

2. Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4040. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet tilbys kun for ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Samlingstidspunkter 2021/2022

 • 16.-17. september - Nermo hotell
 • 21.-22. oktober - Campus Hamar
 • 11.-12. november - Terningen Arena eller zoom
 • 28. januar - Campus Rena
 • 10.-11. mars - Campus Evenstad
 • 29. april - Campus Lillehammer

Opptakskrav

Søker må være i formidlingsstilling, og ansatt ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom undervisning og læring.
 • har viten om utforming av undervisningsplaner, studieplaner, veiledningsforløp og evalueringsformer
 • har kunnskap om danning og etikk og utdanningens betydning for samfunn og individ.
 • kjenner prinsipper for å utvikle egen og fagmiljøets undervisning.
 • har kunnskap om fagområdets bruk av teknologi i utdanningen

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan undervise, veilede og gi respons på andres undervisning
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • er i stand til å dokumentere egen faglig utvikling på varierte måter og demonstrere evne til kritisk refleksjon over egen og andres praksis.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kjenner til betydningen av høy studiekvalitet for studenters, institusjonens og samfunnets utvikling
 • evner å videreutvikle studiets verdimessige forankring og øke studienes relevans for samfunnet
 • kan arbeide tverrfaglig med allmenne studiefagdidaktiske problemstillinger på løsningsorienterte måter

Hva koster det?

Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene.