Language: NOR | ENG

Videreutdanning i pedagogisk kompetanseutvikling (Høgskolepedagogikk)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1 februar - for interne søkere

Om utdanningen

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk for å imøtekomme disse kravene. Kurset i høgskolepedagogikk er et ledd i dette arbeidet.

Studiet skal kvalifisere ansatte i høgskolen, uten formell pedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

 • pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå,
 • kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen
 • refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet
 • formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisningen.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom studiets skal kursdeltakerne diskutere sentrale begreper og plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen undervisningsportefølje. Gjennom øvelser og praksis søker vi å utvikle en høgskolepedagogisk rolle der deltakeres læring og utvikling får en sentral plass.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4041. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Tilbys kun for ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom undervisning og læring.
 • har viten om utforming av undervisningsplaner, studieplaner, veiledningsforløp og evalueringsformer
 • har kunnskap om danning og etikk og utdanningens betydning for samfunn og individ.
 • kjenner prinsipper for å utvikle egen og fagmiljøets undervisning.
 • har kunnskap om fagområdets bruk av teknologi i utdanningen

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan undervise, veilede og gi respons på andres undervisning
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • er i stand til å dokumentere egen faglig utvikling på varierte måter og demonstrere evne til kritisk refleksjon over egen og andres praksis.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kjenner til betydningen av høy studiekvalitet for studenters, institusjonens og samfunnets utvikling
 • evner å videreutvikle studiets verdimessige forankring og øke studienes relevans for samfunnet
 • kan arbeide tverrfaglig med allmenne studiefagdidaktiske problemstillinger på løsningsorienterte måter

Opptakskrav

Søker må være i formidlingsstilling, og ansatt ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene. i tillegg til semesteravgift