Language: NOR | ENG

Veiledning 2

 • Varighet: 0,5
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får kunnskaper om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • Du får ferdigheter i å veilede utfra ulike teoretiske innfallsvinkler
 • Du får kompetanse både i individuell- og gruppeveiledning

Om utdanningen

Studiet er bygd opp med god balanse mellom innføring i sentrale teorier og praktiske øvelser. Fordi dette studiet er en videreføring av Veiledning I, får studentene innføring i nye teorier innenfor veiledningsfeltet. Det legges også en større vekt på vurdering av egen og andres veiledningsferdigheter.

Studiet har 4 obligatoriske samlinger a 2 dager høsten 2019 som er lagt til:

 • Torsdag 22. og fredag 23. august
 • Onsdag 25. og torsdag 26. september
 • Torsdag 24. og fredag 25. oktober
 • Mandag 18.og tirsdag 19. november

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike teorier og metoder i veiledning
 • har kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • har kunnskap om etisk refleksjon

Ferdigheter

Kandidaten

 • har ferdigheter i veiledning til enkeltpersoner og i grupper
 • har ferdigheter i å kunne velge og bruke fleksible tilnærminger til veiledning ut fra individuelle og organisatoriske forutsetninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan støtte veisøker i egen læring og i å delta i kollektive læringsprosesser på egen arbeidsplass
 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger innen veiledningsfeltet
 • kan forholde seg til mangfold av relasjoner

Opptakskrav

Fullført 3 årig lærerutdanning og Veiledning 1, 15 studiepoeng, eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet er en videreutdanning for lærere og kvalifiserer for veilednings- og mentoroppgaver innenfor læreryrker i barnehage, grunnskole og videregående skole. Dette studiet er en videreføring av veiledning I.