Language: NOR | ENG

Utdanning for mangfold og bærekraftig levesett – nordiske perspektiver

 • Varighet: 0,5
 • Heltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode 15. april/1. mai (se under)
 • Du vil øke kompetansen om læringsprosesser for bærekraftig utvikling
 • Du ønsker en tverrfaglig tilnærming til samfunnsaktuelle utfordringer
 • Du legger vekt på mangfoldsaspektet i utdanning

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet innehar UNESCO Chair i utdanning for bærekraftig levesett. I den sammenheng tilbyr HINN et studium rettet mot både internasjonale og norske studenter hvor fokus er nordiske perspektiv på mangfold og bærekraftig levesett i utdanning. Fagfornyelsen er et vesentlig aspekt ved dette.

Studiet er flerfaglig og tverrfaglig med bidrag fra fagmiljøene i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Slik vil temaet mangfold og bærekraftig levesett belyses og diskuteres fra ulike akademiske ståsteder. Studiet utforsker nordiske tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling og utdanning for globalt medborgerskap, hvor mangfold er sentralt. Studentene vil utforske aspekter ved kunnskap, ferdigheter og holdninger i sammenheng med temaene, samt fagdidaktiske aspekter gjennom fokus på studentaktiv læring. Undervisnings og arbeidsspråk er engelsk.

Studiet forbereder studentene til å være kritisk deltakende i den nordiske og globale diskursen om hvordan utdanne for mangfold og bærekraftig levesett.

Programmet er på bachelornivå. All undervisning, veiledning og undervisningsmateriell vil være på engelsk. 

 

Det går på fulltid i høstsemesteret, og består av tre emner på 10 studiepoeng hver:

-          Emne 1: Utdanning for bærekraftig samfunn og nordisk velferdsmodell

-          Emne 2: Utdanning og miljø

-          Emne 3: Globalt medborgerskap, kulturelt og religiøst mangfold: nordisk utdanningsperspektiv

Opptak og kontaktinformasjon

Selvfinansierende studenter fra utlandet kan kontakte opptak@inn.no

Søknadsfrist for EU/EØS-borgere, nordiske og norske statsborgere: 15. april

Utvekslingsstudenter fra partneruniversiteter kan kontakte Guro Hagen.

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4054. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Det legges opp til undervisning fire dager per uke, med noen unntak. I EDSL 2 blir det også noen ekskursjoner.

Tidsplan (med forbehold om endringer):

 • Tverrfaglige uker: 34 og 47
 • Utdanning og miljø (EDSL 2): uke 35-39 (NB: første del av todelt eksamen kommer allerede i uke 37)
 • Utdanning for bærekraftig samfunn og nordisk velferdsmodell (EDSL 1): uke 38-43
 • Globalt medborgerskap, kulturelt og religiøst mangfold: nordisk utdanningsperspektiv (EDSL 3): uke 43-46

Eksamen:

 • EDSL 2: første del av todelt eksamen er i uke 37, avsluttende muntlig eksamen er torsdag og fredag i uke 50
 • EDSL 1: torsdag-fredag i uke 49
 • EDSL 3: torsdag i uke 48

Opptakskrav

Higher Education Entrance Qualification. Norwegian language proficiency is not required. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Upon completing a full semester programme in Education for Sustainability and Global Citizenship, candidates will have acquired the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

Knowledge

The candidate

 • has knowledge of international agreements relevant to sustainable living
 • understands the interrelationship between individual responsibility and collective action
 • has knowledge of ethical and philosophpical perspectives on sustainable development
 • has knowledge of central theories related to culture, identity, and religion in diverse societies
 • has insight into how lifestyle choices influence social, economic and environmental development
 • has insight into ecological processes and biodiversity and the science of environmental sustainability
 • has knowledge of the discourses related to education for sustainable living and diversity
 • has knowledge of the Nordic welfare model

Skills

The candidate

 • can identify systems and processes that determine lifestyle and livelihood patterns
 • can critically reflect on and discuss theories related to culture, identity, and religion in diverse societies
 • can acquire, assess and use information to achieve a more sustainable future
 • can reflect on and discuss reasonable paths for sustainable development

Competence

The candidate

 • is able to discuss values upon which good quality of life is based
 • is able to adapt to new situations (change management)
 • has an understanding of the complexity and interrelatedness of issues about education for sustainability and global citizenship
 • has knowledge of the key learning competencies for sustainability

Videre studiemuligheter

Studiet kan inngå som en del av grunnskolelærerutdanningen og som en del av en fri bachelor.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Internasjonalt studium

Dette studieprogrammet er for både norske og internasjonale studenter som er interessert i bærekraft og mangfold i et utdanningsperspektiv. Det kan også være relevant som videreutdanning for lærere.