Language: NOR | ENG

Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter

 • Varighet: 1
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne er et nettbasert videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Studiet skal gi lærere og andre som underviser voksne, kompetanse i å tilrettelegge opplæring basert på læringsmål i grunnleggende ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge.

Studiet organiseres med tre emner: digitale ferdigheter, regning og lesing/skriving. Hvert emne består av to moduler, en på høst og en på vår. Hvert av emnene gir 10 studiepoeng. Se mer informasjon under studiets oppbygging og innhold.

Studieplan 2020/21 er publisert med forbehold om endelig godkjenning.

 

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 8090 under "Betaling- og oppdragsstudier" --> "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2020". . Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Stipendordninger

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen.  Les mer om ordningen her

 

Emner

Kull 2020

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til pedagogiske og didaktiske perspektiver knyttet til opplæring for voksne på ulike opplæringsarenaer i arbeid og samfunnsliv
 • har bred kunnskap om Kompetanse Norges beskrivelse av læringsmål innenfor grunnleggende ferdigheter
 • har bred kunnskap om lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter
 • Har bred kunnskap om grunnleggende digitale ferdigheter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over valg av læringsformer og aktiviteter for voksne, basert på pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper og læringsmål til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes grunnleggende ferdigheter

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til en kunnskaps-, erfarings- og arbeidsplassbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne
 • har innsikt i pedagogiske perspektiver og teorier knyttet til voksnes læring
 • har kunnskap om opplæring i grunnleggende ferdigheter på ulike arenaer med utgangspunkt i og teori om voksnes læring
 • kan bruke veiledning tilpasset voksne i opplæring

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, og minimum 1 års praksis fra undervisning, veiledning eller tilsvarende

 

Les mer om søknad og opptak