Language: NOR | ENG

Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Søker du kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på      opplærings- og omsorgsfeltet.
 • Ønsker du å utvikle ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og      innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Passer for deg som har pedagogiske, veiledende og konsultative oppgaver

Om utdanningen

Dette studiet/emnet omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Slike arenaer kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og voksenopplæring. Perspektivene som tas opp omfatter individ-, gruppe- og systemnivå. Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Temaer som behandles er:

 • Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 • Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 • Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 • Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 • Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 • Etiske utfordringer i rådgiverrollen

 Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier.  Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4304. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert, og samlingsdatoene for høsten 2019 finner du i timeplanen her 

Veien videre

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.