Language: NOR | ENG

Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Søker du kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på      opplærings- og omsorgsfeltet.
 • Ønsker du å utvikle ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og      innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Passer for deg som har pedagogiske, veiledende og konsultative oppgaver

Om utdanningen

Dette studiet/emnet omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Slike arenaer kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og voksenopplæring. Perspektivene som tas opp omfatter individ-, gruppe- og systemnivå. Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Temaer som behandles er:

 • Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 • Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 • Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 • Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 • Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 • Etiske utfordringer i rådgiverrollen

 Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier.  Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

Informasjon til søkere

 

Studiested LillehammerPensum

Informasjon om studiestart

Første samling på dette studiet gjennomføres 27. - 28. august. 

Praktisk informasjon

Studiesamlinger høst 2020 Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

 

UKE 35

Torsdag 27. august kl. 16:15 - 20:00

Fredag 28. august kl. 09:15 - 15:00

 

UKE 39 

Torsdag 24. september kl. 16:15 - 20:00

Fredag 25. september kl. 09:15 - 15:00

 

UKE 43

Torsdag 22. oktober kl. 16:15 - 20:00

Fredag 23 oktober kl. 09:15 - 15:00

 

UKE 46

Torsdag 12. november kl. 16:15 - 20:00

Fredag 13. november kl. 09:15 - 15:00

 

Med forbehold om endringer. Vennligst hold deg oppdatert om tid og sted i timeplanen i Timeedit og beskjeder gitt i Canvas.

Bruk gjerne Mazemap for å finne frem på campus!

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • har kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 • har innsikt i forskjellige former for kunnskap som analytisk felt i rådgivning
 • har avansert kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for rådgivningsoppgaver.
 • har kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • har ferdigheter i rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
 • har utviklet egne ferdigheter i rådgivningsarbeid gjennom praktiske øvelser.
 • kan utøve etisk refleksjon

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Opptakskrav

 Opptakskrav er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

 Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak.

 Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper