Language: NOR | ENG

Samfunnsfag 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1 år
  • Deltid , Kompetanse for kvalitet , Nettbasert
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet tilbys ikke 2020-2021

Om utdanningen

Studiet Samfunnsfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Myndighetene ønsker å heve lærernes kvalifikasjoner i alle fag.
Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Studentene får innføring i samfunnsfagsemner som er viktige i deres undervisning. De får innføring i samfunnsdidaktiske begreper og lærer å tilrettelegge praktisk og variert samfunnsfagundervisning der det blir lagt vekt på å utvikle elevenes utforskende kompetanse og grunnleggende ferdigheter.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper