Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II, heltid

 • Varighet: 0,5
 • Heltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1 oktober
 • Veiledning og rådgivning er områder som har ekspandert som fagfelt
 • Innføring i veiledningspedagogikk
 • Foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning og tverrfaglig samarbeid

Om utdanningen

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II ser nærmere på premisser knyttet til foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning og tverrfaglig samarbeid i veiledning og rådgivning i pedagogiske virksomheter. Kurset legger særlig vekt på hvordan man som veileder og rådgiver skal inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid  her

Emner

Detaljert emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning.
 • har kunnskaper om systemrettet veiledning og tverrfaglig samarbeid,
 • kan reflektere over hvordan veiledning og rådgivning kan nyttiggjøres i samhandling og tverrfaglig samarbeid.

Ferdigheter:

Kandidaten 

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningsøkter
 • kan anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning

Generell kompetanse

 Kandidaten

 • er i stand til å sette rammer og gjøre etiske vurderinger i forhold til veiledning og rådgivning
 • kan inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper