Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I, heltid

 • Varighet: 0,5
 • Heltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Veiledning på individ- gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kommunikasjon, forandringsarbeid, kompetanseutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering
 • Veiledningspedagogikk og pedagogisk rådgivning

Om utdanningen

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I tar opp utfordringer og muligheter knyttet til veiledning på individ- gruppe- og organisasjonsnivå. Veiledningspedagogikk er et vidt felt hvor vi betrakter veiledning som en pedagogisk aktivitet der vi arbeider med kommunikasjon, forandringsarbeid, kompetanseutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering. I dette kurset skal vi gi en innføring i noen av de viktigste tradisjonene og de mest sentrale teoriene innenfor veiledningspedagogikk og pedagogisk rådgivning.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid  her

Emner

Detaljert emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kan hovedtrekkene i et utvalg teorier og tradisjoner innen veiledning og rådgivning
 • kan gjøre rede for hvile funksjoner og roller veiledning og rådgivning har i ulike pedagogiske virksomheter.

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen med andre rundt ulike veiledningsprosesser
 • har kjennskap til hvordan veiledning og rådgivning kan legge til rette for utvikling, læring og refleksjon

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • er bevisst veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper