Language: NOR | ENG

Psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole

 • Varighet: 0,5
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om kurset

Studiet er på 10 studiepoeng om omhandler:

 • Barn og unges psykiske helse, læring og utvikling
 • Sentrale teorier og empiri om sammenhengen mellom barn og unges psykiske helse og deres læring og utvikling
 • Dilemmaer i politiske føringer på feltet
 • Bruk av metoder for å identifisere barn og unges psykiske helse

Undervisningen på campus Hamar er fire fredagene i høstsemesteret  2020. Datoene blir bestemt i god tid før søknadsfristen utløper.

 Emneplanen finner du her

Opptakskrav:

Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng. Søkere som ikke har minimum 3-årig lærerutdanning, må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som deler av fordypningen på 80 studiepoeng i pedagogikk.

I søknadsweb ligger studiet under videreutdanninger.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4376. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet tilbys høsten 2019 og har 4 undervisningsdager:

 • fredag 30. august
 • fredag 20. september
 • fredag 18. oktober
 • fredag 22. november

 

Veien videre

Studiet kan inngå som valgemne i master i tilpasset opplæring som Høgskolen i Innlandet tilbyr både på heltid og deltid.