Psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole

  • Varighet: 0,5
  • Deltid, Samlingsbasert
  • Studiepoeng 10 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om kurset

Studiet er på 10 studiepoeng om omhandler:

  • Barn og unges psykiske helse, læring og utvikling
  • Sentrale teorier og empiri om sammenhengen mellom barn og unges psykiske helse og deres læring og utvikling
  • Dilemmaer i politiske føringer på feltet
  • Bruk av metoder for å identifisere barn og unges psykiske helse

Undervisningen på campus Hamar er fire fredagene i høstsemesteret  2019. Datoene blir publisert i god tid før søknadsfristen.

Emneplanen finner du her

 

Opptakskrav:

Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng. Søkere som ikke har minimum 3-årig lærerutdanning, må dekke krav om faglig fordypning på 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som deler av fordypningen på 80 studiepoeng i pedagogikk.

I søknadsweb ligger studiet under mindre studier → emner fra master i tilpasset opplæring.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev så sender vi deg nyttige oppdateringer opp mot søknadsfristen.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

Studiet tilbys høsten 2018 og har 4 undervisningsdager i løpet av semesteret.

Veien videre

Studiet kan inngå som valgemne i master i tilpasset opplæring som Høgskolen i Innlandet tilbyr både på heltid og deltid.