Kommende og tidligere disputaser

Her kunngjøres kommende og tidligere disputaser ved ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende disputaser

Informasjon om kommende disputaser legges ut her 2 uker før disputas.

Tidligere disputaser

Ellen Nesset Mælan (29.3.2019)

Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorende studie i ungdomsskolen

Even Diesen (23.11.2018)

Når vi svinger in på Macern gjør vi det på ordentlig. En studie i norsk raplyrikk

Elin Stengrundet (9.11.2018)

Opprørets variasjoner. Autoritetstematikk i fire dikt av Henrik Wergeland

Gro Løken (24.10.2018)

Kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring for utsatte grupper

Emmarentia Kirchner (27.9.2018)

Motivating and Engaging Readers. A study of pre-adolescent Namibian primary school readers.

Camilla Kvaal (25.9.2018)

Kryssende musikkopplevelser. En undersøkelse av samspill i en inter-kulturell musikkpraksis.

Ann Margareth Gustavsen (27.4.2018)

Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner

Stian Vestby (10.5.2017)
Folkelige og distingverte fellesskap. Gentrifisering av countrykultur i Norge - en festivalstudie

James Coburn (22.11.2016)
The professional development of English Language Teachers: Investigating the impact and design of a national in-service EFL teacher education course

Irene Trønnes Strøm (2.11.2016)
"Jeg er ikke norsk, vet du, jeg er internasjonal". En etnografisk studie av musikalsk aktørskap blant ungdom i krysskulturelle kontekster

Sist endret: .