Language: NOR | ENG

Kommende og tidligere disputaser

Her kunngjøres kommende og tidligere disputaser ved ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende disputaser

Informasjon om kommende disputaser legges ut her ca. 2 uker før disputas.

Siri Wieberg Klausen (27.3.2020)

En kritisk diskursanalyse av begrepet digitale ferdigheter i norsk utdanningspolitikk og i norsk videregående opplæring

 

Tidligere disputaser

Inger-Kristin Larsen Vie (27.2.2020)

Nyere, norske biografier for barn og unge. En studie av biografisjangeren og barn og unges møter med tre biografier

Anne Randi Fagerlid Festøy (21.2.2020)

Vilkår for læring for elevar på 1.-4. steg med vedtak om spesialundervisning

Linda Røset (19.12.2019)

Physical education and mental health: A study of Norwegian 15-year olds

Marit Elise Lyngstad (24.10.2019)

English teachers' choices and beliefs about literature in the Norwegian upper secondary classroom

Ellen Nesset Mælan (29.3.2019)

Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorende studie i ungdomsskolen

Even Diesen (23.11.2018)

Når vi svinger in på Macern gjør vi det på ordentlig. En studie i norsk raplyrikk

Elin Stengrundet (9.11.2018)

Opprørets variasjoner. Autoritetstematikk i fire dikt av Henrik Wergeland

Gro Løken (24.10.2018)

Kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring for utsatte grupper

Emmarentia Kirchner (27.9.2018)

Motivating and Engaging Readers. A study of pre-adolescent Namibian primary school readers.

Camilla Kvaal (25.9.2018)

Kryssende musikkopplevelser. En undersøkelse av samspill i en inter-kulturell musikkpraksis.

Ann Margareth Gustavsen (27.4.2018)

Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner

Stian Vestby (10.5.2017)
Folkelige og distingverte fellesskap. Gentrifisering av countrykultur i Norge - en festivalstudie

James Coburn (22.11.2016)
The professional development of English Language Teachers: Investigating the impact and design of a national in-service EFL teacher education course

Irene Trønnes Strøm (2.11.2016)
"Jeg er ikke norsk, vet du, jeg er internasjonal". En etnografisk studie av musikalsk aktørskap blant ungdom i krysskulturelle kontekster

Sist endret: .