Language: NOR | ENG

 

Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Ingrid Bardsdatter Bakke (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Regine Bakken (foto: HINN)
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ragnhild Bjørnsen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Cecilie Dangmann
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Jan Freddy Hovland (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Johanne Ilje-Lien (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
HR-avdelingen
Forsker
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kabanda Mwansa (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Frode Restad (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Sabrina Granheim (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Lena Westby (foto:privat)
Kontorsjef
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Cathrine Grimsgaard (Foto: Erland Flaten)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap