Language: NOR | ENG

Kandidater i doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Ph.d.- programmet Barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. 

Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn. Ønsker du å lese mer om prosjektene til våre doktorgradskandidater? Se kontaktinformasjonen nedenfor:

Eirin Anita Annamo
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Camilla Helén Ødegården Aanstad
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Christina Strandholdt Andersen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ingrid Bardsdatter Bakke (foto: HINN)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Regine Bakken (foto: HINN)
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ragnhild Bjørnsen
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Hanne Fehn Dahle
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Cecilie Dangmann
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jan-Freddy Hovland
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Johanne Ilje-Lien (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Stillingskode udefinert
HR-avdelingen
Henrik Ravneng Johansen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Øyvind Jøsok
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Elizabeth Langsrud
Stillingskode udefinert
HR-avdelingen
Bjørg Midtskogen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Nisrine Lmariouh
Forsker
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kabanda Mwansa (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Svein Erik Nordhagen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Frode Restad (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Friedolin Steinhardt
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ane Bjørnsgaard
Stillingskode udefinert
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
May Sissel Rognstad
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Sabrina Granheim (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Patrick Foss Johansen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Erika Elisabeth Moland Zacharoff
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
silhouette
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eivor Indrebø Lægreid
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Lena Westby (foto:privat)
Kontorsjef
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Cathrine Grimsgaard (Foto: Erland Flaten)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
silhouette
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Turid Wangensteen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap