Ph.d./Forskerutdanning - Skole, barnehage og pedagogikk

Ønsker du å forske på barn og unges læring og kompetanseutvikling? Søk om opptak til et av våre doktorgradsprogrammer innen skole, barnehage og pedagogikk.

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på

Søk blant studier