Nyere norsk litteratur

 • Varighet: 0,5
 • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Du er i jobb og ønsker faglig påfyll
 • Du er interessert i litteratur
 • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på masternivå

Om utdanningen

Studiet går på deltid over ett semester med fire - fem obligatoriske samlinger på Hamar i vårsemesteret.  Studiet omhandler:

 • belysning av de senere tiårenes litteraturhistoriske utvikling
 • belysning og utforskning av et utvalg sentrale verker innenfor nyere norsk litteratur
 • belysning om hvordan ulike teoridannelser kan brukes som innganger til ulike litterære verk
 • fokus på enkeltlesninger av sentrale verk i norsk samtidslitteratur
 • drøfting av verkresepsjonen i lys av ulike tilnærmingsmåter til litteraturen og ulike formidlingspraksiser

Emneplanen finner du her

 

 Opptakskrav; Bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 80 studiepoeng i norsk, eller 60 studiepoeng i norsk og 20 studiepoeng i et annet språk- eller kulturfag.

 

Veien videre

Studiet kan innpasses som et valgemne  i  master i kultur og språkfagenes didaktikk med fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper