Language: NOR | ENG

Norsk 2 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1 år
  • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet tilbys ikke 2020-2021

Om utdanningen

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 1.-7. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 1.-7. trinn, få dypere innsikt i lese- og skriveopplæring og litteraturformidling, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper