Language: NOR | ENG

Naturfag 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1
  • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet er trukket fra Udir's studiekatalog for 2019-2020.

 

Studiet Naturfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Dette inngår som en del av den økte satsningen på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Studiet retter seg mot lærere på 5.-10. trinn i grunnskolen. Deltagerne får fagdidaktisk og faglig fordypning i grunnleggende naturfagemner som er sentrale for deres undervisning. I tillegg får de verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning med vekt på utforskning, arbeid med kjerneelementene, undervisning i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet og de tverrgående temaene bærekraftig utvikling og livsmestring. Videre vil deltagerne få kjennskap til didaktisk forskning, og prøve ut ulike undervisningsmetoder i naturfag tilpasset elever på mellom – og ungdomstrinnet.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Naturfag 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studentintervju

Chamilla Kristoffersen jobber til daglig som lærer på Søbakken skole i Elverum. Hun har studert Naturfag 1-7 gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen.

Veien videre

Studiet bidrar til økt faglig, didaktisk og metodisk kompetanse i naturfag for lærer på 5.-10. trinn i grunnskolen. Påbygging av studiet gjennom emnet Naturfag 2, kan kvalifisere til fordypningsstudier i naturfag innen Master i realfagdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. 

 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper