Musikalsk barne- og ungdomskultur

 • Varighet: 0,5
 • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Du ønsker faglig påfyll
 • Du er interessert i musikk
 • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på masternivå

Om utdanningen

Studiet tilbys våren 2019, og har fem obligatoriske todagers samlinger (torsdager og fredager) på Hamar. Studiet omhandler

 • Barnekulturbegrepet og musikalsk barnekultur
 • Ungdomskultur og musikk
 • Kulturteoretiske, sosiologiske, pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver på musikalsk barne- og ungdomskultur
 • Mening, makt og identitet i relasjon til musikk
 • Musikalsk barne- og ungdomskultur og kulturell diversitet
 • Musikalsk barne- og ungdomskultur i interseksjonelt perspektiv
 • Musikk, medier, barne- og ungdomskultur

 

Studieomtalen finner du her

 

Opptakskrav: Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i musikk (eller 60 studiepoeng i musikk og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag).

 

Veien videre

Studiet kan innpasses som et valgemne i master i kultur og språkfagenes didaktikk med fordypning i musikk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper