Language: NOR | ENG

Matematikk 2 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1
  • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet tilbys ikke 2020-2021

Om utdanningen

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i grunnskolen som vil utvikle god matematikkundervisning gjennom faglig fordypning og arbeid med digitale hjelpemidler. Deltakerne vil utvikle tilpasset og variert undervisning og få faglig fordypning innenfor områdene funksjoner, statistikk og sannsynlighetsregning. Dette kobles til arbeid med læreplanforståelse, grunnleggende ferdigheter og bruk av video og IKT. Utprøving av undervisning på egen arbeidsplass er en av arbeidsformene.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper