Matematikk 1 for grunnskolen 1.-7. trinn

  • Varighet: 1 år
  • Deltid, Samlingsbasert
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
  • Du er lærer
  • Du ønsker kompetanse for å undervise i matematikk for grunnskolen 1. -7. trinn

Om utdanningen

Studiet består av 2 emner på 15 studiepoeng hver og går på deltid med 4 samlinger (3 - 4 dager) hver semester i studieåret 2019 - 2020. Datoene for samlingene publiseres i god tid før søknadsfristen 15. april.

Emne 1 - Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk

Emne 2 - Tall og algebra, statistikk og sannsynlighet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper