Language: NOR | ENG

Master in Special Education - practical skills transformative learning

 • Varighet: 3 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Med utgangspunkt i håndverk, kunst, dans, sang og idrett fokuserer studiet på alternative strategier for læring. Masteren har engelsk som undervisningsspråk.

Om utdanningen

Dette internasjonale masterprogrammet har engelsk som undervisningsspråk og konsentrerer seg om alternative læringsprosesser. Gjennom å ta utgangspunkt i håndverk, kunst, dans, sang og idrett fokuserer studiet på alternative strategier for læring både innenfor ordinær skole, og innenfor alternative opplæringsarenaer.

Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring. Studiet vil vektlegge alternativer til den teoretiske skolen gjennom å utvikle nye og innovative tilnærminger i utdanningsfeltet, særlig rettet mot barn og unge med lærevansker og/eller særskilte behov.

Overordnede mål for studiet:

 • Utvikle og skape innovative praktiske tilnærminger til undervisning og læring i spesialpedagogiske sammenhenger
 • Anerkjenne og møte barn og unge med funksjonshemming og/eller lærevansker med kunnskap, respekt og verdighet – i en samarbeidende prosess
 • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for opplæringens potensialer gjennom en gjenforening av hånden (det praktiske), hjertet (det emosjonelle) og hodet (det intellektuelle)
 • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for pedagogiske muligheter og potensialer i nye situasjoner, kontekster og lokaliteter
 • Evaluere, reflektere over og forske på egen praksis for å forsterke virkninger av undervisning og læring i ulike kontekster

Opptak

E-post: opptak@inn.no

Telefon: 62 43 00 04 (åpningstid 10.00 - 14.00)

Søknadsfrist: 15. april (kun søkbart for søkere innenfor EU/EØS og nordiske land)

Dokumentasjonskrav

Engelskkrav

Les den engelskspråklige studieomtalen

Praktisk informasjon

Studier i Nailsworth og Lillehammer

Studieprogrammet tar utgangspunkt i å benytte studentenes praktiske og estetiske ferdigheter. Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring.

Studiet er lagt opp som et deltidsprogram over 3 år (75 % studieprogresjon), som totalt gir 120 studiepoeng.

Det vil bli forelest i Nailsworth (England) og i Lillehammer (Norge), med fem to-ukers og to en-ukers undervisningsblokker:

Samling 1, Lillehammer, september 2021

Samling 2, Nailsworth, februar 2022

Samling 3, Lillehammer, mai 2022

Samling 4, Nailsworth, oktober 2022

Samling 5, Nailsworth, februar 2023

Samling 6, Lillehammer, mai 2023

Samling 7, Nailsworth, august 2023

Studentene må regne med kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene.

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Fullført mastergrad vil gi studenten den nødvendige kunnskapen innen spesialundervisning for forskning og for å bedre læring for barn og voksne med spesielle læringsbehov.

Avhengig av studentens tidligere bakgrunns kan dette programmet kvalifisere for lærerstillinger i spesialundervisning i utdanningsinstitusjoner, sosialstøtteinstitusjoner og andre arbeidstøttende situasjoner. Dette programmet vil også være til nytte for de som ønsker å øke sin kunnskap i spesialundervisning for administrative formål.

Opptakskrav

The applicant must upload the following documents in their application:

 • Bachelor’s degree diploma with transcript (Degree must meet the requirements of the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education)
 • A reflective essay on your practical aesthetic skill, describing your experience and its relevance to the programme (maximum 1200 words – this can include examples e.g. photographs)
 • Work certificate confirming a min. of 2 years full time relevant work experience with children and/or adults within an educational context (must be written by your employer. CV is not accepted. The certificate must state if it is full time or if it is part time (if part time; hours or work percentage must be included in the reference))

If you are not a Norwegian citizen: Copy of your passport

The qualification and ranking of the applicants will be based on the documents requested above.

If there are more qualified applicants than places on the program, candidates could be subject to an additional admission interview. 

Note that this master programme is part time with sessions in both Norway and UK. 

English Language requirements

Applicants must document their proficiency in English at a certain level.

The English language requirements applies to all except applicants native to UK, Canada, Ireland, New Zealand, Australia or the nordic countries, who do not require to document any language proficiency.

You will find the list of accepted courses and minimum scores accepted here.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Learning outcomes

Knowledge:

At the end of the programme the student will have demonstrated:

 • A comprehensive understanding of the theory of knowledge and a critical understanding of different ideologies, paradigms and perspectives in special education
 • A comprehensive understanding of research methodology its applicability in varied contexts
 • A comprehensive understanding of learning theories and teaching methods, explored through direct experience of implementation in different locations and settings
 • A reflective awareness of the influence and importance of space, materials and practice in facilitating transformation and transformative learning

Skills:

At the end of the programme, the student will be able to:

 • Identify pedagogic opportunities in children and young peoples’ development and learning journey
 • Undertake critical reflection and evaluation of academic arguments in respect of practical  and theoretical problems
 • Carry out independent and original robust research, using appropriate methods
 • Take responsibility for own autonomous learning and self transformation
 • Communicate research findings in an effective and accessible way, orally and in writing.
 • Use practical skills as tool to develop practice in special education.

General competences:

At the end of the course students will be have gained the following general competences:

 • To be able to write in a coherent and accessible way
 • To engage in innovative and entrepreneurial activities
 • To operate as an effective member of a team in an international context
 • To be able to plan and deliver projects, on time and to a sufficiently high quality

 

Course structure

The MA programme will be delivered on a collaborative basis in both the UK and in Norway. It will bring students together in a series of seven intensive study blocks over the three years of study. Students will be expected to complete a series of tasks, and learning activities to include academic reading, reflective peer learning and assignments in between the formal study blocks.

Learning will take place primarily at Inland Norway University of Applied Science and The Field Centre, Ruskin Mill Land Trust (UK). 

Course 1: The philosophy of science and the history of special education
This course will be taught in Lillehammer (Norway). 

Course 2: Research methods and situated transformative action research
Lectures and seminars in Lillehammer ( Norway) and at The Field Centre, Nailsworth (UK). The course is divided in two parts, each completed with an exam.

Course 3: Theoretical approaches to practical skills transformative learning
This course will be taught at the Field Centre, Nailsworth (UK). 

Course 4: Special education and symptoms of disabilities
This course will be taught at the Field Centre, Nailsworth (UK).

Course 5: Work based learning: Enhancing professional practice
This course will be taught at the Field Centre, Nailsworth (UK).

Due to the practical nature of the course and its intentions in respect of the development and evaluation of innovative approaches to pedagogy, the programme includes a work based learning element. Students will be expected to secure their own placement within a relevant role and/or work place, to be agreed by the programme team.

Utenlandsopphold

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Videre studiemuligheter

Fullført masterprogram kvalifiserer til opptak på Ph.d i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av mann utenfor en bygning.

Ønsket faglig påfyll for å bli bedre i jobben

Eivind Falk kombinerte jobb med studier innen spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema