Language: NOR | ENG

Master in Special Education - practical skills transformative learning

 • Varighet: 3 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Neste opptak vil være i 2020
 • Spesialpedagogikk innen alternative læringsprosesser
 • Praktiske og estetiske aktiviteter i opplæring
 • Internasjonalt masterprogram

Om utdanningen

This Master programme in Special Education is fully taught in English.
Read description in English.

Dette internasjonale masterprogrammet har engelsk som undervisningsspråk og konsentrerer seg om alternative læringsprosesser. Gjennom å ta utgangspunkt i håndverk, kunst, dans, sang og idrett fokuserer studiet på alternative strategier for læring både innenfor ordinær skole, og innenfor alternative opplæringsarenaer.

Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring. Studiet vil vektlegge alternativer til den teoretiske skolen gjennom å utvikle nye og innovative tilnærminger i utdanningsfeltet, særlig rettet mot barn og unge med lærevansker og/eller særskilte behov.

Overordnede mål for studiet:

 • Utvikle og skape innovative praktiske tilnærminger til undervisning og læring i spesialpedagogiske sammenhenger
 • Anerkjenne og møte barn og unge med funksjonshemming og/eller lærevansker med kunnskap, respekt og verdighet – i en samarbeidende prosess
 • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for opplæringens potensialer gjennom en gjenforening av hånden (det praktiske), hjertet (det emosjonelle) og hodet (det intellektuelle)
 • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for pedagogiske muligheter og potensialer i nye situasjoner, kontekster og lokaliteter
 • Evaluere, reflektere over og forske på egen praksis for å forsterke virkninger av undervisning og læring i ulike kontekster 

Dette studiet tilbys internasjonalt og har i sin helhet engelsk som undervisningsspråk.

NB: Det er kun opptak til studiet i partallsår. Neste opptak er planlagt 2020.

Et samarbeidsprosjekt med undervisning i både Storbritannia og Norge

Master in Special Education student-workshop

Du lærer om ulike læringsprosesser - opplever ulike læringsprosesser - og argumenterer for ulike læringsprosesser

Read full description in English

Praktisk informasjon

Studier i Nailsworth og Lillehammer

Studieprogrammet tar utgangspunkt i å benytte studentenes praktiske og estetiske ferdigheter. Det er et heltids studium på 3 år som gir totalt 120 studiepoeng. Det vil bli forelest i Nailsworth (England) og i Lillehammer (Norge), med 4 to-ukers og 2 en-ukers undervisnings blokker. Man må derfor regne med kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring.

Samlingstidspunkter 

History of special education and the Philosophy of Science Lillehammer

2018:

uke 35 + 36

Theoretical approaches to practical skills transformative learning Nailsworth

2019:

uke 8 + 9

(First week halfterm)

Research

Methods 1

Lillehammer

2019:

uke 22 + 23

Læringsutbytte

Learning outcomes

Knowledge:

At the end of the programme the student will have demonstrated:

 • A comprehensive understanding of the theory of knowledge and a critical understanding of different ideologies, paradigms and perspectives in special education
 • A comprehensive understanding of research methodology its applicability in varied contexts
 • A comprehensive understanding of learning theories and teaching methods, explored through direct experience of implementation in different locations and settings
 • A reflective awareness of the influence and importance of space, materials and practice in facilitating transformation and transformative learning

Skills:

At the end of the programme, the student will be able to:

 • Identify pedagogic opportunities in children and young peoples’ development and learning journey
 • Undertake critical reflection and evaluation of academic arguments in respect of practical  and theoretical problems
 • Carry out independent and original robust research, using appropriate methods
 • Take responsibility for own autonomous learning and self transformation
 • Communicate research findings in an effective and accessible way, orally and in writing.
 • Use practical skills as tool to develop practice in special education.

General competences:

At the end of the course students will be have gained the following general competences:

 • To be able to write in a coherent and accessible way
 • To engage in innovative and entrepreneurial activities
 • To operate as an effective member of a team in an international context
 • To be able to plan and deliver projects, on time and to a sufficiently high quality

 

Course structure

The MA programme will be delivered on a collaborative basis in both the UK and in Norway. It will bring students together in a series of seven intensive two week study blocks over the two years of the programme. Students will be expected to complete a series of tasks, and learning activities to include academic reading, reflective peer learning and assignments in between the formal study blocks.

The courses are offered parallel. Learning will take place primarily at Inland Norway University of Applied Scienceand The Field Centre, Ruskin Mill Land Trust (UK). In details:

Course 1: The philosophy of science and the history of special education
This course will be taught in Lillehammer (Norway). The examination will take place at Ruskin Mill, Nailsworth (UK).

Course 2: Research methods and situated transformative action research
Lectures and seminars in Lillehammer ( Norway) and at The Field Centre, Nailsworth (UK)

Course 3: Theoretical approaches to practical skills transformative learning
This course will be taught at the Field Centre, Nailsworth (UK). The examination will take place at the Field Centre, Nailsworth (UK) in February.

Course 4: Special education and symptoms of disabilities

This course will be taught at the Field Centre, Nailsworth (UK) and in Lillehammer (Norway). The examination will take place in Lillehammer (Norway)

Course 5: Work based learning: Enhancing professional practice

This course will be taught at the Field Centre, Nailsworth (UK).

 

Due to the practical nature of the course and its intentions in respect of the development and evaluation of innovative approaches to pedagogy, the programme includes a work based learning element. Students will be expected to secure their own placement within a relevant role and/or work place, to be agreed by the programme team.

This programme additionally includes a ‘golden thread’ that runs through the programme. This is intended to provide students with a semi-structures vehicle for on-going reflection and transformation during their programme of study. Although this course is not credit bearing, it forms the basis for the reflective epilogue within the Masters’ thesis.

Utveksling

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Veien videre

Videre studier

Fullført masterprogram kvalifiserer til opptak på Ph.d i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer.

Jobbmuligheter

Fullført mastergrad vil gi studenten den nødvendige kunnskapen innen spesialundervisning for forskning og for å bedre læring for barn og voksne med spesielle læringsbehov.

Avhengig av studentens tidligere bakgrunns kan dette programmet kvalifisere for lærerstillinger i spesialundervisning i utdanningsinstitusjoner, sosialstøtteinstitusjoner og andre arbeidstøttende situasjoner. Dette programmet vil også være til nytte for de som ønsker å øke sin kunnskap i spesialundervisning for administrative formål.