Language: NOR | ENG

Kompetanse for kvalitet

Om kompetanse for kvalitet

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordningen både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på institusjonens «Andre studietilbud».

For KFK-tilbudene og Yrkesfaglærerløftet holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen i Utdanningsdirektorates søkeportal. 

For "Andre studietilbud" må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen via Utdanningsdirektoratet.

Du finner veiledning til hvordan du søker på Utdanningsdirektoratets nettsider

Viktige datoer

  • 1. februar - 1. mars: Søknadsskjema og oversikt over tilbud tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets studiekatalog
  • 1. mars: Søknadsfrist hos UDIR
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • Innen utgangen av april: Frist for UDIR på behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31.mai: Frist for universiteter og høgskoler til å foreta formelt opptak på tilbud i UDIRs studiekatalog
  • 1.september: Frist for skoleeiere ti å bekrefte deltakelse i UDIRs søknadssystem

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for. Du vil motta epost fra Høgskolen i Innlandet når du kan registrere deg som søker i HINNs Søknadsweb

Kontaktpersoner Hamar

pal.berg@inn.no
Rådgiver
Hilde Friis
Seniorrådgiver
silhouette
Seniorkonsulent

Kontaktpersoner Lillehammer

Annelise Eng-Øvermo (Foto: Kirsti Hovde)
Seniorkonsulent
Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)
Førstekonsulent