Language: NOR | ENG

Kompetanse for kvalitet

Om kompetanse for kvalitet

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Les mer om ordningen på http://udir.no/videreutdanning

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordningen både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/regionale tilbud».

For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på  http://udir.no/videreutdanning.

For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på  http://udir.no/videreutdanning .

Viktige datoer

  • 1. februar - 1. mars: Søknadsskjema tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Skoleeiere har behandlet søknaden
  • Innen utgangen av april: Frist for UDIR på å fordele søkere

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.

Kontaktpersoner Hamar

pal.berg@inn.no
Rådgiver
Hilde Friis
Seniorrådgiver
Seniorkonsulent

Kontaktpersoner Lillehammer

Annelise Eng-Øvermo (Foto: Kirsti Hovde)
Seniorkonsulent
Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)
Førstekonsulent