Andre studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2018/2019:

 

Det er også mulig å søke på andre fag/områder ut fra lokale behov. Du kan altså enten benytte studietilbudene over, eller søke andre studier. Kriteriet er da at du skaffer studieplassen selv, og at søknaden godkjennes av skoleeier. Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, kan tilby:

Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige, 30 sp

Norsk som andrespråk for lærere med formell kompetanse i norsk, innrettet mot undervisning av voksne, 30 sp

Norsk som andrespråk for lærere uten formell kompetanse i norsk, innrettet mot undervisning av voksne, 30 sp

Om kompetanse for kvalitet

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Les mer om ordningen på http://udir.no/videreutdanning

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordningen både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/regionale tilbud».

For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på  http://udir.no/videreutdanning.

For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på  http://udir.no/videreutdanning .

Viktige datoer

  • 1. februar - 1. mars: Søknadsskjema tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Skoleeiere har behandlet søknaden
  • Innen utgangen av april: Frist for UDIR på å fordele søkere

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.

Kontaktpersoner Hamar

Unni Simensen
Seniorkonsulent
Hilde Friis
Seniorrådgiver
Rita Lang-Ree
Rådgiver

Kontaktpersoner Lillehammer

Annelise Eng-Øvermo (Foto: Kirsti Hovde)
Seniorkonsulent
Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)
Førstekonsulent