Language: NOR | ENG

Kompetanse for fremtidens barnehage

Om kompetanse for fremtidens barnehage:

Gjennom strategien «kompetanse for fremtidens barnehage får barnehagelærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2020.

Strategien «kompetanse for fremtidens barnehage» har som mål er å:

  • Heve kompetansen for alle ansatte i barnehagen
  • Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse
  • Øke statusen for å arbeide i barnehagen

Barnehageeiere kan søke midler gjennom Udir for sine ansatte som deltar i strategien «kompetanse for fremtidens barnehage på kr. 50 000,- i tilretteleggingsmidler per ansatt. Les mer om ordningen her. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/

 

Studietilbud:

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen