Language: NOR | ENG

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder, Yrkesfaglærerløftet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1.februar - 1.mars

Om utdanningen

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder er et nasjonalt videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere i programfag innen videregående opplæring. Som en del av regjeringens satsing på yrkesfag har Kunnskapsdepartementet (KD) sammenfattet tiltak rettet mot yrkesfaglærere i strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere».

Studiet er på bachelornivå og blir tilbudt som deltidsstudium over ett år. Studiet er nettbasert, med digitale samlinger i løpet av studieåret. 

Foreløpig studieplan er tilgjengelig med forbehold om justeringer etter godkjenning. 

 

 

Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere

Strategien skal blant annet bidra til å gi yrkesfaglærere gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom å utvikle relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Du kan lese mer om Yrkesfaglærerløftet her.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021-2022

Høst 2021

14.-15.september

26.-17.oktober

24.-25.november

Vår 2022

26.-27.januar

9.-10.mars

4.-5.mai

*Med forbehold om endringer

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i videregående skole, samt ansettelse i videregående opplæring, yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Yrkesfaglærere er prioriterte søkere og det åpnes opp for avdelingsledere og fellesfaglærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram, instruktører og faglige ledere i bedrift. Lærere fra friskoler kan også søke.

 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om styringsdokumenter og læreplananalyse i videregående opplæring
 • har kunnskap om tilpasset opplæring for inkluderende praksis
 • har kunnskap om ulike læringsformer som bidrar til tverrfaglig kompetanse
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsmodeller  
 • har kunnskap om anvendelse av digitale verktøy i opplæringssituasjoner
 • har kunnskap om lærevansker og aktuelle hjelpemidler
 • har kunnskap om læringsfremmende vurdering

 

Ferdigheter

 

Kandidaten

 • kan anvende læringsledelse for å skape inkluderende læringsmiljøer
 • kan synliggjøre relasjonens betydning for læring
 • kan veilede i faglige, sosiale og emosjonelle problemstillinger 
 • kan anvende digitale verktøy for økt læringsutbytte
 • kan videreutvikle egen praksis gjennom profesjonelt læringsfellesskap
 • kan anvende ulike vurderingsformer, deriblant egenvurdering
 • kan legge til rette for elevmedvirkning

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til økt kvalitet på fag- og yrkesopplæring med fokus på overordnet del, eksempelvis tverrfaglige temaer, nytt kompetansebegrep og profesjonsfellesskap
 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid rundt yrkesfaglige utfordringer
 • kan legge til rette for bruk av digitale verktøy for økt læringsutbytte
 • kan reflektere over egen rolle og bidra til profesjonelt læringsfellesskap 

 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper