Language: NOR | ENG

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Høgskolen i Innlandet utviklet organisasjonsbaserte nettkurs om inkluderende miljø i barnehage og skole. Gjennom nettkursene videreutvikler deltakere og organisasjoner sin kompetanse i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser.

I versjon 3 er oppstarten fleksibel. Interesserte skoler og barnehager kan fra 1. mars 2020 melde seg på og starte opp når som helst i året. Etter oppstart har skolen/barnehagen 2,5 år på seg til å fullføre arbeidet med kurset.

Barnehager og skoler melder seg på enkeltvis, men kommuner, fylkeskommuner og andre eiere kan med fordel benytte kursene til et felles løft, og oppfordre alle enheter til å melde seg på.