Language: NOR | ENG

Examen philosophicum

 • Varighet: 0,5
 • Deltid
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: 1. september - 1. oktober

Om kurset

Studiet omhandler:

 • Utvalgte filosofer i antikken, middelalderen og nyere tid
 • Sentrale filosofiske problemstillinger og perspektiver innenfor og på tvers av epoker
 • Etiske teorier og anvendt etikk

 

 Studiet går på deltid i vårsemesteret 2020.

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4055. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har en grunnleggende oversikt over sentrale tenkere i den vestlige filosofis historie
 • har oversikt over de viktigste epokene i den vestlige filosofis historie
 • har kunnskaper om de viktigste etiske teorier og områder for anvendt etikk

Ferdighet:

Kandidaten

 • kan trekke linjer gjennom filosofihistorien innenfor områder som virkelighetsoppfatning, erkjennelsesteori, samfunnssyn, menneskesyn og menneskeverd
 • kan redegjøre for sentrale problemstillinger hos ulike tenkere
 • kan sammenligne og diskutere ulike posisjoner og perspektiver innenfor filosofi og etikk

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjenkjenne og drøfte filosofisk og etisk relevante problemstillinger innenfor andre sammenhenger og fagområder enn opplæringen foregikk i
 • har et metaperspektiv på aktuelle etiske utfordringer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet kan innpasses i flere bachelorgrader