Engelsk for grunnskolen 1. – 7. trinn

  • Varighet: 1 år
  • Deltid, Samlingsbasert
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
  • Du er lærer 
  • Du vet at engelsk er et viktig fag i grunnskolen 
  • Du ønsker å øke din kompetanse for å undervise i engelsk

Om utdanningen

Gjennom studiet skal du bli i stand til å tilrettelegge for opplæring i engelsk i 1. – 7. trinn i grunnskolen. Studiet består av 2 emner:

Emne 1 - English Language

Emne 2 - Literature, culture and teaching

Undervisningen er på deltid over ett år med 3 -4 dagers samlinger en gang hver måned på campus Hamar.

Opptakskrav er fullført lærerutdanning/barnehagelærerutdanning.

Studiet starter i januar 2020.

 

Veien videre

Studiet gir deg kompetanse til å undervise i engelsk på barnetrinnet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper