Language: NOR | ENG

Engelsk 2 for grunnskolen trinn 1- 7

  • Varighet: 0,5
  • Heltid
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
  • Du er lærer i grunnskolen og ønsker mer kompetanse i engelsk
  • Du ønsker å kvalifisere deg for opptak til en mastergrad

Om utdanningen

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som har 30 studiepoeng i engelsk og som ønsker ytterligere 30 studiepoeng i undervisningsfaget engelsk. Undervisningen går på heltid våren 2021 og er delvis samlingsbasert. Undervisningen er felles med Høgskolens grunnskolelærerstudenter.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

  • Literature, Culture and teaching English - les mer om emnet   her
  • Working with Oral and written Texts - les mer om emnet her

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning inkludert eller supplert med engelsk 1 for grunnskolen trinn 1. 7.

Veien videre

Søkere med lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til master i grunnskolefag og master kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper