Language: NOR | ENG

Engelsk 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet - regionalt tilbud Oppland (lukket studium)

  • Annet studiested Regionalt tilbud Oppland
  • Varighet: 1
  • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Udirs søkeperiode: 1. februar - 1. mars
  • du ønsker å heve kompetansen din i engelsk, skriftlig og muntlig
  • du vil lære nye metoder og få nye verktøy for engelskunder-visningen
  • du får mulighet til å lære mer sammen med andre gjennom erfaringsutveksling 

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være det engelske språksystemet, praktisk språkbruk, og engelskundervisning på barnetrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Videre studiemuligheter

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper