Digital estetikk

  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
  • Studiepoeng 10 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
  • Du vil lære mer om digitale visuelle kulturer og ulike praksiser knyttet til disse
  • Du ønsker kunnskap om estetisk teori, særlig relatert til visuelle uttrykk i ulike medier
  • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på masternivå

Om utdanningen

Studiet omhandler blant annet hvordan man skal forstå estetiske opplevelser i digitale kulturer og hvordan vilkårene for estetisk persepsjon har endret seg i løpet av de siste årene. Studiet går på deltid i vårsemesteret 2019 med 4 - 5 dagssamlinger på Hamar kombinert med nettbaserte læringsaktiviteter mellom samlingene.

 

Emnebeskrivelsen finner du her

 

Opptakskrav:

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller annet grad med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen språk, litteratur eller medie- og kommunikasjonsfag.

 

 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper