• Studiested:
  • Varighet: 1
  • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
  • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 1. februar - 1. mars *
* - for noen søkere
  • Du får styrket dine kunnskaper om barns språkutvikling
  • Du kan gjøre utviklingsarbeid med fokus på egen praksis
  • Du kan veilede medarbeidere i barnehagen i språkarbeidet

Om utdanningen

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for framtidens barnehage og skal gi deltakerne anledning til å videreutvikle et faglig grunnlag for arbeid med språkutvikling, språkstimulering og språkdidaktisk arbeid i barnehagen. Studiet skal fremme et vekselspill mellom teoretiske kunnskaper, praksiserfaringer og didaktiske refleksjoner. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om og ferdigheter i personalets rolle som tilretteleggere og samspillspartnere i utviklingen av barns språk og deres skaping av lek og kultur.


Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2018 - mandag/tirsdag/onsdag
10.-11. september
29.-30.-31. oktober
Samlinger vår 2019 - mandag/tirsdag/onsdag
21.-22.-23. januar
23.-24. april