• Studiested:
  • Varighet: 1
  • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 01. februar - 01. mars *
* - for noen søkere
  • Få bedre forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk
  • Økt kompetanse i andrespråkspedagogikk hos deg som lærer
  • Kan gi deg grunnlag for opptak til norskstudier innen Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere elever i grunnskolen har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at skolen kan legge til rette for en tilpasset opplæring for denne elevgruppa. Studiet Andrespråkspedagogikk skal utvikle deltakernes forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk, og dessuten bidra positivt til fag- og læringsmiljøet på skoler med elever som har norsk som andrespråk.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.


Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2018 - mandag/tirsdag
10.-11. september
12.-13. november
Samlinger vår 2019 - mandag/tirsdag
14.-15. januar
08.-09. april

 

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Fullført utdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper