Andrespråkspedagogikk 1, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1
  • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 1. februar - 1. mars
  • Få bedre forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk
  • Økt kompetanse i andrespråkspedagogikk hos deg som lærer
  • Kan gi deg grunnlag for opptak til norskstudier innen Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere elever i grunnskolen har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at skolen kan legge til rette for en tilpasset opplæring for denne elevgruppa. Studiet Andrespråkspedagogikk skal utvikle deltakernes forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk, og dessuten bidra positivt til fag- og læringsmiljøet på skoler med elever som har norsk som andrespråk.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Datoer for samlinger legges ut her når timeplanen er klar.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Fullført utdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper