Language: NOR | ENG

Andrespråkspedagogikk 1, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1
  • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere elever i grunnskolen har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at skolen kan legge til rette for en tilpasset opplæring for denne elevgruppa. Studiet Andrespråkspedagogikk skal utvikle deltakernes forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk, og dessuten bidra positivt til fag- og læringsmiljøet på skoler med elever som har norsk som andrespråk.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020
Ukedager: Mandag/tirsdag
Timeplan høst 2019
Vår 2020:
13.-14. januar
20-21. april
Det blir også to nettseminarer à tre dager i hvert semester.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper