Andrespråkspedagogikk 1, Kompetanse for kvalitet

  • Varighet: 1
  • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere elever i grunnskolen har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at skolen kan legge til rette for en tilpasset opplæring for denne elevgruppa. Studiet Andrespråkspedagogikk skal utvikle deltakernes forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk, og dessuten bidra positivt til fag- og læringsmiljøet på skoler med elever som har norsk som andrespråk.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020 (med forbehold om endring av datoer, ukedagene fastholdes)

Ukedager: Mandag/tirsdag

Høst 2019:
09.-10. september
21.-22. oktober

Vår 2020:
13.-14. januar
20-21. april

Det blir også to nettseminarer à tre dager i hvert semester.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper