Language: NOR | ENG

Andrespråksdidaktikk

  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Samlingsbasert
  • Studiepoeng 10 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du arbeider som lærer og ønsker faglig påfyll
  • Du er opptatt av elever som har annet morsmål enn norsk
  • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på masternivå

Om utdanningen

Studiet har fokus på undervisning av elever i norsk skole som ikke har norsk som førstespråk. Utgangspunktet i studiet er allmenne teorier om to- og flerspråklighet og teorier om læring og undervisning både i situasjoner der det er tale om opplæring i et andrespråk, og i situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag. Hovedfokus vil likevel ligge på norsk som andrespråk. Studiet sammenligner norsk med andre språk ut fra språktypologiske teorier, og presenterer modeller for beskrivelse, analyse og evaluering av muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon, så vel som språklig bevissthet.

Undervisningen består av 5 samlinger (torsdag og fredag) i høstsemesteret.

Emneplanen for andrespråksdidatikk finner du her:

 

Opptakskrav

Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen engelsk eller norsk (eller 60 studiepoeng i ett av de to fagene og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag).

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema