Language: NOR | ENG

Andrespråksdidaktikk

  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Samlingsbasert
  • Studiepoeng 10 studiepoeng
  • Søknadsperiode Ledige studieplasser
  • Du arbeider som lærer og ønsker faglig påfyll
  • Du er opptatt av elever som har annet morsmål enn norsk
  • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på masternivå

Om utdanningen

Studiet har fokus på undervisning av elever i norsk skole som ikke har norsk som førstespråk. Utgangspunktet i studiet er allmenne teorier om to- og flerspråklighet og teorier om læring og undervisning både i situasjoner der det er tale om opplæring i et andrespråk, og i situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag. Hovedfokus vil likevel ligge på norsk som andrespråk. Studiet sammenligner norsk med andre språk ut fra språktypologiske teorier, og presenterer modeller for beskrivelse, analyse og evaluering av muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon, så vel som språklig bevissthet.

Undervisningen består av 5 samlinger (torsdager) i høstsemesteret. Se samlingsdatoene i boksen "Praktisk informasjon" lenger ned.

Emneplanen for studiet finner du her

 

Opptakskrav

Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen engelsk eller norsk (eller 60 studiepoeng i ett av de to fagene og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag).

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4374. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Informasjon til søkere

Studiestart for emnet Andrespråksdidaktikk er torsdag 27. august 2020. Les mer under "Informasjon om studiestart" og "Praktisk informasjon" lenger ned.

StudiestartStudiested

Informasjon om studiestart

Studiestart for emnet Andrespråksdidaktikk er torsdag 27. august 2020.

Praktisk informasjon

Samlinger høsten 2020:

  • Torsdager i uke 35, 37, 40, 42 og 46.