Sikkerhetsstyring, trusler og sårbarhet

 • Annet studiested
 • Varighet: 0,5 år
 • Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist kommer

Om utdanningen

Ønsker du mer kompetanse om temaene sikkerhetsstyring, trusler og sårbarhet? Ta et nettbasert kurs hos oss våren 2019! Studiet kan kombineres med jobb og det gir 15 studiepoeng.

Innhold i studiet  

 • Kjennetegn på, og utvikling av, en effektiv sikkerhetskultur
 • Prinsipper for god risikohåndtering
 • Sikkerhetsstyringssystemet i Forsvaret, direktiver og krav til sikkerhetsstyring
 • Sikkerhetsstyring og internkontroll i forsvarsgrenene
 • Krav til  ledelsen ifm sikkerhetsarbeid
 • Forsvarets rapporterings- og styringssystem for helse, miljø og sikkerhet
 • HMS og samfunnet
 • Teknologiske utfordringer og trusler
 • Beskyttelse mot ekstreme miljø- og klimatiske forhold

Læringsutbytte

 • du får kunnskap om sentrale forhold ved sikkerhetsledelse og HMS i et organisasjonsperspektiv
 • du får kunnskap om Forsvarets sikkerhetssystem, aktuelle direktiver, krav til sikkerhetsstyring og internkontroll i Forsvaret og forsvarsgrenene
 • du får kunnskap om risikohåndtering og sikkerhetsledelse ved ekstreme klimatiske forhold, feks vinterutfordringer
 • du kan ivareta Forsvarets krav til sikkerhetsstyring, internkontroll og HMS innenfor sitt ansvarsområde.

 Eksamen

7 dagers individuell hjemmeeksamen.

Studiet har et generelt sikkerhetsfokus, noe av innholdet er spesielt rettet mot Forsvaret. Kurset passer allikevel både for Forsvarsansatte og sivile. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Se mer om innholdet i studiet:

SØKNAD: 

Søknadsinformasjon kommer.

Studiet gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

PRAKTISK INFORMASJON

Nettbaserte samlinger over studiestøttesystemet Canvas.

4 samlinger à 2 dager.

 

 

Praktisk informasjon

Studiet er nettbasert, dvs. at det er nettbaserte samlinger med forelesninger. Forelesningene kjøres i sanntid over studiestøttesystemet Canvas. Du er får tilgang til forelesningen fra din PC.

Nettbaserte samlinger over studiestøttesystemet Canvas.

4 samlinger à 2 dager.

 

 

Veien videre

Studiet kan etter nærmere bestemmelser inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Kr. 23 555,- i tillegg til semesteravgift